XY LANH TRÒN T-DA LOW SPEED KOGANEI

Mô tả:
T-DA Koganei Việt Nam, Slim cylinders low speed T-DA Koganei Việt Nam, xy lanh tròn Koganei Việt Nam, xi lanh tròn tốc độ chậm koganei việt nam, T-DAB Koganei Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

T-DA Xy lanh tròn Koganei

T-DA50X25

T-DA50X50

T-DA50X75

T-DA50X100

T-DA50X150

T-DA50X200

T-DA50X250

T-DA50X300

T-DA63X25

T-DA63X25-1-ZG530A2

T-DA63X25-3

T-DA63X25-3-ZG553A3

T-DA63X25-A

T-DA63X25-A-3

T-DA63X25-CS3MB2

T-DA63X50

T-DA63X50-1-ZG530A2

T-DA63X50-A

T-DA63X50-A-3

T-DA63X75

T-DA63X75-1-ZG530A2

T-DA63X75-A

T-DA63X75-A-3

T-DA63X100

T-DA63X100-1-ZG530A2

T-DA63X100-A

T-DA63X100-A-3

T-DA63X150

T-DA63X150-1-ZG530A2

T-DA63X150-A

T-DA63X150-A-3

T-DA63X200

T-DA63X200-1-ZG530A2

T-DA63X200-A

T-DA63X200-A-3

T-DA63X250

T-DA63X250-1-ZG530A2

T-DA63X250-A

T-DA63X250-A-3

T-DA63X300

T-DA63X300-1-ZG530A2

T-DA63X300-A

T-DA63X300-A-3

T-DAB16X15-2

T-DAB16X15-2-ZG530B2

T-DAB16X15-2-ZG553A2

T-DAB16X15-4

T-DAB16X15-4-ZG530A2

T-DAB16X25-2

T-DAB16X25-2-ZG530B2

T-DAB16X25-4

T-DAB16X50-2

T-DAB16X50-2-ZG530B2

T-DAB16X50-4

T-DAB16X75-2

T-DAB16X75-2-ZG530B2

T-DAB16X75-4

T-DAB16X100-2

T-DAB16X100-2-ZG530B2

T-DAB16X100-4

T-DAB20X25-2

T-DAB20X25-2-ZG530B2

T-DAB20X25-2-ZG553A1

T-DAB20X25-4

T-DAB20X25-4-ZG530A2

T-DAB20X50-2

T-DAB20X50-2-ZG530B2

T-DAB20X50-2-ZG553A1

T-DAB20X50-4-ZG530A2

T-DAB20X75-2

T-DAB20X75-2-ZG530B2

T-DAB20X75-2-ZG553A1

T-DAB20X75-4-ZG530A2

T-DAB20X100-2

T-DAB20X100-2-ZG530B2

T-DAB20X100-2-ZG553A1

T-DAB20X100-4-ZG530A2

T-DAB20X125-2

T-DAB20X125-2-ZG530B2

T-DAB20X125-2-ZG553A1

T-DAB20X125-4-ZG530A2

T-DAB20X150-2

T-DAB20X150-2-ZG530B2

T-DAB20X150-2-ZG553A1

T-DAB20X150-4-ZG530A2

T-DAB25X25-2

T-DAB25X25-2-ZG530B2

T-DAB25X25-2-ZG553A2

T-DAB25X25-4

T-DAB25X25-4-CS4MA2

T-DAB25X25-4-ZG553B2

T-DAB25X50-2

T-DAB25X50-4

T-DAB25X50-4-ZG553B2

T-DAB25X75-2

T-DAB25X75-4

T-DAB25X75-4-ZG553B2

T-DAB25X100-2

T-DAB25X100-4

T-DAB25X100-4-ZG553B2

T-DAB25X125-2

T-DAB25X125-4

T-DAB25X125-4-ZG553B2

T-DAB25X150-2

T-DAB25X150-4

T-DAB25X150-4-ZG553B2

T-DAB25X200-2

T-DAB25X200-4

T-DAB25X200-4-ZG553B2

T-DAB32X25-2-ZG530B2

T-DAB32X50-2-ZG530B2

T-DAB32X75-2-ZG530B2

T-DAB32X100-2-ZG530B2

T-DAB32X125-2-ZG530B2

T-DAB32X150-2-ZG530B2

T-DAB32X200-2-ZG530B2

T-DAB40X25-2

T-DAB40X25-2-CS3MB2

T-DAB40X25-2-ZG530B2

T-DAB40X25-4-ZG530A2

T-DAB40X25-4-ZG553A2

T-DAB40X50-2-ZG530B2

T-DAB40X50-4-ZG530A2

T-DAB40X75-2-ZG530B2

T-DAB40X75-4-ZG530A2

T-DAB40X100-2-ZG530B2

T-DAB40X100-4-ZG530A2

T-DAB40X125-2-ZG530B2

T-DAB40X125-4-ZG530A2

T-DAB40X150-2-ZG530B2

T-DAB40X150-4-ZG530A2

T-DAB40X200-2-ZG530B2

T-DAB40X200-4-ZG530A2

T-DAB40X250-2-ZG530B2

T-DAB40X250-4-ZG530A2

T-DAB40X300-2-ZG530B2

T-DAB40X300-4-ZG530A2

T-DAB50X25-2

T-DAB50X25-2-ZG530A1

T-DAB50X50-2

T-DAB50X50-2-ZG530A1

T-DAB50X75-2

T-DAB50X75-2-ZG530A1

T-DAB50X100-2

T-DAB50X100-2-ZG530A1

T-DAB50X150-2

T-DAB50X150-2-ZG530A1

T-DAB50X200-2

T-DAB50X200-2-ZG530A1

T-DAB50X250-2

T-DAB50X250-2-ZG530A1

T-DAB50X300-2

T-DAB50X300-2-ZG530A1

02060400

Slim cylinders (low speed specification)

● Φ16 to 63 mm [0.630 to 2.480 in] cylinder bore. Perfect for slow, smooth low-speed transport. External dimensions of each cylinder are the same as standard products.

02060500

Pen cylinder (low speed specification)

● Φ6 to 16 mm [0.236 to 0.630 in] cylinder bore. Perfect for slow, smooth low-speed transport. External dimensions of each cylinder are the same as standard products.

T-DA20X25      Xi lanh tròn Koganei

T-DA20X25-1    Đại lý Koganei Việt Nam

T-DA20X25-1-ZG530A2  Koganei Việt Nam

T-DA20X25-1-ZG530B2   Slim cylinders Koganei 

T-DA20X25-3                     Koganei  Pneumatics

T-DA20X25-3-CS3MA2        Nhà phân phối Koganei Việt Nam

T-DA20X25-A                           Xi lanh Koganei

T-DA20X25-A-3                         Low speed cylinder Koganei

T-DA20X25-A-3-ZG530A2        Đại diện Koganei Việt Nam

T-DA20X25-A-CS4MA2           Xylanh tròn Koganei Việt Nam

T-DA20X25-A-ZG530B2

T-DA20X25-ZG530A2

T-DA20X25-ZG530B1

T-DA20X25-ZG553A1

T-DA20X50

T-DA20X50-1

T-DA20X50-1-ZG530A2

T-DA20X50-3

T-DA20X50-A-3

T-DA20X50-A-3-ZG530A2

T-DA20X50-A-ZG530B2

T-DA20X50-ZG530B1

T-DA20X75

T-DA20X75-1

T-DA20X75-1-ZG530A2

T-DA20X75-3

T-DA20X75-A-3-ZG530A2

T-DA20X75-A-ZG530B2

T-DA20X75-ZG530B1

T-DA20X100

T-DA20X100-1

T-DA20X100-1-ZG530A2

T-DA20X100-3

T-DA20X100-A-3

T-DA20X100-A-3-ZG530A2

T-DA20X100-A-ZG530B2

T-DA20X100-ZG530B1

T-DA20X125

T-DA20X125-1

T-DA20X125-1-ZG530A2

T-DA20X125-3

T-DA20X125-A-3

T-DA20X125-A-3-ZG530A2

T-DA20X125-A-ZG530B2

T-DA20X125-ZG530B1

T-DA20X150

T-DA20X150-1

T-DA20X150-1-ZG530A2

T-DA20X150-3

T-DA20X150-A-3

T-DA20X150-A-3-ZG530A2

T-DA20X150-A-ZG530B2

T-DA20X150-ZG530B1

T-DA25X25

T-DA25X25-1

T-DA25X25-1-ZG530A2

T-DA25X25-1-ZG553A2

T-DA25X25-A

T-DA25X25-CS2F2

T-DA25X25-CS3MA2

 

T-DA25X25-ZG530B2

T-DA25X25-ZG553A2

T-DA25X25-ZG553B2

T-DA25X50

T-DA25X50-1-ZG530A2

T-DA25X50-A

T-DA25X50-ZG553A2

T-DA25X50-ZG553B2

T-DA25X75

T-DA25X75-1-ZG530A2

T-DA25X75-A

T-DA25X75-ZG553A2

T-DA25X75-ZG553B2

T-DA25X100

T-DA25X100-1-ZG530A2

T-DA25X100-A

T-DA25X100-ZG553A2

T-DA25X100-ZG553B2

T-DA25X125

T-DA25X125-1-ZG530A2

T-DA25X125-A

T-DA25X125-ZG553A2

T-DA25X125-ZG553B2

T-DA25X150

T-DA25X150-1-ZG530A2

T-DA25X150-A

T-DA25X150-ZG553A2

T-DA25X150-ZG553B2

T-DA25X200

T-DA25X200-1-ZG530A2

T-DA25X200-A

T-DA25X200-ZG553A2

T-DA25X200-ZG553B2

T-DA32X25

T-DA32X25-1

T-DA32X25-3

T-DA32X25-3-CS3MA2

T-DA32X25-A

T-DA32X25-A-3

T-DA32X25-A-ZG530B2

T-DA32X25-ZG530A2

T-DA32X25-ZG530B2

T-DA32X25-ZG553B1

T-DA32X25-ZG553B2

T-DA32X50

T-DA32X50-1

T-DA32X50-3

T-DA32X50-A

T-DA32X50-A-ZG530B2

T-DA32X50-ZG530B2

T-DA32X50-ZG553B2

T-DA32X75

T-DA32X75-1

T-DA32X75-3

T-DA32X75-A

T-DA32X75-A-ZG530B2

T-DA32X75-ZG530B2

T-DA32X75-ZG553B2

T-DA32X100

T-DA32X100-1

T-DA32X100-3

T-DA32X100-A

T-DA32X100-A-ZG530B2

T-DA32X100-ZG530B2

T-DA32X100-ZG553B2

T-DA32X125

T-DA32X125-1

T-DA32X125-3

T-DA32X125-A

T-DA32X125-A-ZG530B2

T-DA32X125-ZG530B2

T-DA32X125-ZG553B2

T-DA32X150

T-DA32X150-1

T-DA32X150-3

T-DA32X150-A

T-DA32X150-A-ZG530B2

T-DA32X150-ZG530B2

T-DA32X150-ZG553B2

T-DA32X200

T-DA32X200-1

T-DA32X200-3

T-DA32X200-A

T-DA32X200-A-ZG530B2

T-DA32X200-ZG530B2

T-DA32X200-ZG553B2

T-DA40X25

T-DA40X25-1

T-DA40X25-3-ZG530B2

XY LANH TRÒN T-DA LOW SPEED KOGANEI

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh sách Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  126
 • Tuần này:
  4998
 • Tháng trước:
  9484
 • Tất cả:
  2077118
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tăng Minh Phát

 1. VPĐD: Số 1, Đường số 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 2. Nhân viên kinh doanh: Trung ( Mr.Trung)

 3. Email:  sale18@tmpvietnam.com        Tel:  0914.981.967

 4. VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 5. Website: gianhangtudonghoa.com

Chính Sách Mua Hàng

 

   Giao hàng miễn phí.

   Làm việc các ngày trong tuần.

   Thanh toán linh động.

    Bảo hành 12 tháng.

Bản đồ

 

Công ty Tăng Minh Phát

 

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top