Nhà phân phối Koganei tại Việt Nam

Liên hệ:
Liên hệ
Mô tả:
Koganei Việt Nam, đại lý Koganei tại Việt Nam, nhà phân phối Kioganei tại Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Nhà phân phối Koganei tại Việt Nam

Một số sản phẩm Koganei

Koganei Vietnam

Code: CS3MA

(CS 3MA 5-30VDC)

Koganei Vietnam

Code: 180-4E1-J62/DC24V

(180-4E1-J62 0.15-0.7Mpa)

Koganei Vietnam

Code: 180-4E1-83-PLL-DC24V
(180-4E1-83-PLL)

Koganei Vietnam

Code: MGAS20x30-L

Koganei Vietnam

Model: MGAS20x70-L

KOGANEI Vietnam

Model: MED07-E2-E/DC24V

KOGANEI Vietnam

Model: CDALS40X30 

KOGANEI Vietnam

Model: CDALS40X14 

KOGANEI Vietnam

Model: CDAL40X15

KOGANEI Vietnam

Model: CDADS32X35 

KOGANEI Vietnam

Model: CDADS25X10-B

Koganei Vietnam

JA10AA-PS/DC24V (completed code)

(JA10AA-PS-D4)

Koganei Vietnam

Cylinder

DA20x50-A

Code Daniel: DA20*50-A

Koganei Vietnam

Cylinder

RAN20-180-4 

Koganei Vietnam

Cylinder

DA20x50-A 

Koganei Vietnam

Cylinder

RAN20-180-4 

Koganei Vietnam

Code: DA63*75-8B-8E-Y (DA63x75-8B-8E-Y)

Koganei Vietnam

Code: DDA80*50 (DDA80x50)

Koganei Vietnam

Code: CDA63x10-G-W

Note: Pls recheck code

Koganei Vietnam

Code: CDAS50*15 (CDAS50x15)

Koganei Vietnam

Code: CDAS40*30-G (CDAS40x30-G)

Koganei Vietnam

Code: CDAS63*40-G (CDAS63x40-G)

Koganei Vietnam

Code: DA50*50-8B (DA50x50-8B)

Koganei Vietnam

Code: CDA63*100 (CDA63x100)

Koganei Vietnam

Code: CDA63*40 (CDA63x40)

Koganei Vietnam

Code: CCDA40*150-B-G (CCDA40x150-B-G)

Koganei Vietnam

Code: CDA63x10-G-W

Note: Pls recheck code

Koganei Vietnam

Code: CDAS50*15 (CDAS50x15)

Koganei Vietnam

Code: CDA50*100 (CDA50x100)

Koganei Vietnam

Code: CDAS63*50-B (CDAS63x50-B)

Koganei Vietnam

Code: CDA63*20-B (CDA63x20-B)

Koganei Vietnam

Code: CDA63*20-B (CDA63x20-B)

Koganei Vietnam

Code: CCDA63*200-G (CCDA63x200-G)

Koganei Vietnam

Code: CDAS40*15 (CDAS40x15)

Koganei Vietnam

Code: CDAS100*45-B (CDAS100-45-B)

Koganei Vietnam

Code: CDAS50*60 (CDAS50x60)

Koganei Vietnam

Code: CDAS40*75 (CDAS40x75)

Koganei Vietnam

Code: SGDAQ50*20 (SGDAQ50x20)

Koganei Vietnam

Code: CDA32*15-G (CDA32x15-G)

Koganei Vietnam

Code: SGDAQ32*150 (SGDAQ32x150)

Koganei Vietnam

Code: CDAD63x20-G-W

Note: Pls recheck code

Koganei Vietnam

Air Cylinder

Code: RAPS10-360-D

Koganei Vietnam

Cylinder

Code: PBDAS10*125-A (PBDAS10x125-A)

Koganei Vietnam

Cylinder

Code: PBDAS16*75 (PBDAS16X75)

Koganei Vietnam

Hydro Checker

Code: HC-3

Koganei Vietnam

Limit Switch

Code: PBDAS16*150-A ( PBDAS16X150-A)

Koganei Vietnam

Regulator

Code: FR300-02-A-36W

Koganei Vietnam

Shock Absorber

Code: KSHJ20*16-02 (KSHJ20X16-02)

Koganei Vietnam

Air Cylinder

Code: CBDA25*10 (CBDA25X10)

Koganei Vietnam

Air Cylinder

Code: DA40*250-A-3 (DA40250-A-3)

Koganei Vietnam

Air Cylinder

Code: MBDAS6*8 (MBDAS6X8)

Koganei Vietnam

Controller

Code: KSC21

Koganei Vietnam

Limit Switch

Code: CDAS16*10 (CDAS16X10)

Koganei Vietnam

Pressure Gauge

Code: GS1-50-DL-T

Koganei Vietnam

Pressure Gauge

Code: GS520

Note: Discontinued

Koganei Vietnam

Speed Regulator

Code: RB-2460

Note: Discontinued

Koganei Vietnam

Valve

Code: 280-4E1(DC24V)

Koganei Vietnam

Code: CDAS80*25

Koganei Vietnam

Code: VA250A

Koganei Vietnam

Code: 050LE1-01-SR

Pls confirmed the voltage AC100/200V

Koganei Vietnam

DA40*50

Koganei Vietnam

DV25*30

Pls confirm the voltage DC24V/AC100V/AC200V

Koganei Vietnam

VPS062-4E1-70-DC24V

Code confirmed

Koganei Vietnam

Code: 180-4E1-PSL

(180-E41-PSL) 

Koganei Vietnam

Code: VA250A

Koganei Vietnam

Code: 181E1-AC200V

Koganei Vietnam

Code: CDAT32*5*10

Koganei Vietnam

Code: TBDA10*40

Koganei Vietnam

Code: TBDA10*40

Koganei Vietnam

Code: CS4MB

Koganei Vietnam

Code: MED07-E2-E-DC24V

Koganei Vietnam

Code: KSHE6X10

Koganei Vietnam

Code: RDN100-J4

Koganei  Vietnam

BDALS6X10

Air Cylinder

Koganei  Vietnam

2 CBDAS25X10-B-7

Koganei  Vietnam

030-4E1-AC100V ( correct code)

Koganei  Vietnam

BDALS6X10

Air Cylinder

Koganei  Vietnam

2 CBDAS25X10-B-7

Koganei  Vietnam

030-4E1-AC100V ( correct code)

Koganei Vietnam

Model: 180-4E2-PSL-DC24V

Weight: 1600 gram

Koganei Vietnam

Model: 110-4E2-PSL-DC24V

Weight: 2600 gram

Koganei Vietnam

Model: 180E1-PSL-DC24V

Weight: 1100 gram

Koganei Vietnam

Model: 110-4E1-PSL-DC24V

Weight: 1600 gram

Koganei Vietnam

Model: 110-4E1-PSL-DC24V

Weight: 1700 gram

Koganei Vietnam

Model: FR600-03

Wieght: 600 gram

Koganei Vietnam

Model: PBDATS16X45X30

Weight: 150 gram

Koganei Vietnam

Model: CBDAS25X10-B-7

Weight: 350 gram

Koganei Vietnam

Model: CDADS16X25-B-22W

Weight: 200 gram

Koganei Vietnam

Model: 110E1-PSL-DC24V

Weight: 850 gram

Koganei Vietnam

Code: 110-4E2-PSL (110-4E2-PSL)

(24VDC)

Koganei Vietnam

Code: 180E1-PSL-DC24V

(180E1-PSL)

Koganei Vietnam

Code: 110-4E1-PSL-DC24V

(110-4E1-PSL(24VDC))

Koganei Vietnam

Code: FR600-03

Koganei Vietnam

Code: PBDATS16*45*30 (PBDATS16x45x30)

Koganei Vietnam

Code: CBDAS25*10-B-7 (CBDAS25x10-B-7)

Koganei Vietnam

Correct: CDADS16*25-B-22W

(Code: CDADS16x25-B)

Koganei Vietnam

Code: 180-4E2-PSL

(24VDC)

KOGANEI Vietnam

Correct: CDADS32X35

(Cylinder CDADS32x55)

Koganei Vietnam

Correct: 243-4E2-17W-24VDC

(Model: 243-4E2-17W)

Koganei Vietnam

Code: DAC 20X25

Koganei Vietnam

Model: C191W

Koganei Vietnam

180-4E1-83-PLL-L1

DC24V

Koganei Vietnam

Code: AFDPGL-18-ZE135A1

Koganei Vietnam

Code: CDAS16X10-B

Air Cylinder

Weight: 2.8 kg 

Koganei Vietnam

Code: CDAS20X35

Air Cylinder

Weight: 2-5 kgs

Koganei Vietnam

Code: MED07-E2-E-DC24V

Weight: 0.5 kg

Koganei Vietnam

Code: PBDAS-16x150 (P B D A S -16x150)  

Koganei Vietnam

Code: NHBDPA-20 

Koganei Vietnam

Code: NHBDPG-16 

Koganei Vietnam

Code: ORV-16X250 

Koganei Vietnam

Correct: ORC10x125-L-ZG530B2

(Code: ORC10x125-L-2G530B2) 

Koganei Vietnam

Code: ORV-16X150 

Koganei Vietnam

Code: T-CDAS50X200

Note: Please confirm the code

Koganei Vietnam

Code: ZG530B 

Koganei Vietnam

Code: DAD25*60

Koganei Vietnam

Code: DAC40*170

Koganei Vietnam

Code: DA20*45

Koganei Vietnam

Code: CJL-8*1

Koganei Vietnam

Code: MGAS8*20-R

Koganei Vietnam

Code: 200-4E1/AC110V

Koganei Vietnam

Code: CDAS16X10-B

Air Cylinder

Weight: 2.8 kg 

Koganei Vietnam

Code: CDAS20X35

Air Cylinder

Weight: 2-5 kgs

Koganei Vietnam

Code: MED07-E2-E-DC24V

Weight: 0.5 kg

Koganei Vietnam

Correct: 050-4E1-01-LF-DC24V

Weight: 0.5 kg / pcs

(050-4E1-01-LF 24VDC)

Koganei Vietnam

Code: ZS10X50 (ZS10*50)

Koganei Vietnam

Model: X88M-ED

STN1:FMC-T100

STN2-5: FMX110-4E1-DC24V

STN6: FMX110-4KE2-DC24V

STN7: FMX113-4KE2-DC24V

Koganei Vietnam

110-4E1-83-DC24V

(Code: 110-4E1-83)

Koganei Vietnam

110-4E1-83-AC100V

(Code: 110-4E1-83)

Koganei Vietnam

Filter regulator

FR-150-02

Koganei Vietnam

Solenoid valves

062E1-2-21-DC24V

Koganei Vietnam

Model: ZG530A

Koganei Vietnam

Model: ZG530A

Koganei Vietnam

Model: SGDAK16X30-RL (SGDAK 16x30-RL)

Koganei Vietnam

Correct: 243-4E2-17W-24VDC

(Model: 243-4E2-17W)

Koganei Vietnam

Code: DAC 20X25

Koganei Vietnam

Model: C191W

Koganei Vietnam

180-4E1-83-PLL-L1

DC24V

Koganei Vietnam

Code: AFDPGL-18-ZE135A1

Koganei Vietnam

Code: CDAS16X10-B

Air Cylinder

Weight: 2.8 kg 

Koganei Vietnam

Code: CDAS20X35

Air Cylinder

Weight: 2-5 kgs

Koganei Vietnam

Code: MED07-E2-E-DC24V

Weight: 0.5 kg

Koganei Vietnam

Code: DAD25*60

Koganei Vietnam

Code: DAC40*170

Koganei Vietnam

Code: DA20*45

Koganei Vietnam

Model: ZG530A

Koganei Vietnam

Model: ZG530A

Koganei Vietnam

Model: SGDAK16X30-RL (SGDAK 16x30-RL)

Koganei Vietnam

Code: DA20X125 

Koganei Vietnam

Code: RAN20-180-4 (Ran 20-180-4)

Koganei Vietnam

Air Cylinder

Code: DA20x50 (DA 20x50)

Koganei Vietnam

Pressure Gauge

Code: GP3P-40 

Koganei Vietnam

110-4E1-DC24V

Note: DC24V was just our assumption. :Please check voltage.

(Code: 110-4E1)

Koganei Vietnam

Air Cylinder

Code: PBDA10X30 

Koganei Vietnam

Model: 2503V

Koganei Vietnam

Filter regulator

FR-150-02

Koganei Vietnam

Solenoid valves

062E1-2-21-DC24V

Koganei Vietnam

Code: W240-4E2-L (24VDC)

Koganei Vietnam

Model: DDA50x35-227W

Koganei Vietnam

Solenoid valve

F10T1-PL-DC24V

1set=4solenoid + sole

(F10T1-PL )

Koganei Vietnam

Cylinder

NSA10x15

Koganei Vietnam

Cylinder

MGA12x50-R-MSF-ZE1

Note: Please confirm the code

Koganei Vietnam

Cylinder

Correct: MGAPS8X20-R-ZE135A2

(MAGAPS8x20-R-ZE135A2)

Koganei Vietnam

Cylinder

MGA12x50-L-MSF-ZE1

Note: Please confirm the code

Koganei Vietnam

Cylinder

Correct: MGAPS8X20-L-ZE135A2

(MAGAPS8x20-L-ZE135A2)

Koganei Vietnam

Cylinder

NSA10x15

Koganei Vietnam

Air valve

Model: 250-4H 

Koganei Vietnam

Cylinder

NSA10x15

Koganei Vietnam

Cylinder

MGA12x50-R-MSF-ZE1

Note: Please confirm the code

Koganei Vietnam

Cylinder

Correct: MGAPS8X20-R-ZE135A2

(MAGAPS8x20-R-ZE135A2)

Koganei Vietnam

Cylinder

MGA12x50-L-MSF-ZE1

Note: Please confirm the code

Koganei Vietnam

Cylinder

Correct: MGAPS8X20-L-ZE135A2

(MAGAPS8x20-L-ZE135A2)

Koganei Vietnam

Cylinder

NSA10x15

Koganei Vietnam

Code: SGDAQ 20X60

Koganei Vietnam

Valve solenoid 5/2

W240-4E1-L-4W DC24V 

Koganei Vietnam

Cylinder Koganei

JDAF 40x20B

Koganei Vietnam

Cylinder Koganei

SGDAQ 20X60

Koganei Vietnam

Code: KSHJ20x16C-01

Koganei Vietnam

Code: 100E1-LF-AC200V

Koganei Vietnam

Code: 250-4H

Note: Standard code

Koganei Vietnam

Valve solenoid 5/2

W240-4E1-L-4W DC24V 

Koganei Vietnam

Cylinder Koganei

JDAF 40x20B

Koganei Vietnam

Cylinder Koganei

SGDAQ 20X60

Koganei Vietnam

Model: CCDAS20-100

Koganei Vietnam

CCDAS20*100

Koganei Vietnam 

SC6-M5MA

Koganei Vietnam 

501E1 

AC100V/AC200V

Koganei Vietnam 

501E1 

DC24V

Koganei Vietnam 

062E1 

AC100V/AC200V

Koganei Vietnam 

062E1 

DC24V

Koganei Vietnam

Model: 110-4E1-J43-83-PLL-1L-DC24V

Koganei Vietnam

Code: ZE-135A

Length of the Wire:1000mm

(ZE-135)

Koganei Vietnam

Code: ZE-135B

Length of the Wire:3000mm

(ZE-135)

Koganei Vietnam

Code: CS4MB

Koganei Vietnam

Code: ZC-205A

Length of the Wire:1000mm

(ZC-205)

Koganei Vietnam

Correct: KSHE6X10

(KHSE6X10)

Koganei Vietnam

Code: BDAL16X10-3B

Koganei Vietnam

Correct: CCDAS 12x100-B

(Code: CCADS 12x100-B)

Koganei Vietnam

Correct: CBDA 25x5-B-G

(Code: CBAD 25x5-B-G)

Koganei Vietnam

Code: ZE-135

Note: Pls confirm the length of the Wire

Koganei Vietnam

Code: CS4MB

Koganei Vietnam

Code: ZC-205

Note: Pls confirm the length of the Wire

Koganei Vietnam

Code: KHSE6X10

Note: Pls confirm the length of the Wire

Koganei Vietnam

Code: CSA20x15-B-G

Koganei Vietnam

Code: DAC 20X40

Koganei Vietnam

Code: CSA20x15-B-G

Koganei Vietnam

Code: DAC 20X40

Koganei Vietnam

Code: CDA16X10

Koganei Vietnam

Code: CDA12X10

Koganei Vietnam

Code: DAB20X100-4

Nhà phân phối Koganei tại Việt Nam

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh sách Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  6
 • Hôm nay:
  83
 • Tuần này:
  83
 • Tháng trước:
  10670
 • Tất cả:
  2114418
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tăng Minh Phát

 1. VPĐD: Số 1, Đường số 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 2. Nhân viên kinh doanh: Trung ( Mr.Trung)

 3. Email:  sale18@tmpvietnam.com        Tel:  0914.981.967

 4. VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 5. Website: gianhangtudonghoa.com

Chính Sách Mua Hàng

 

   Giao hàng miễn phí.

   Làm việc các ngày trong tuần.

   Thanh toán linh động.

    Bảo hành 12 tháng.

Bản đồ

 

Công ty Tăng Minh Phát

 

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top