XY LANH TRÒN DAC KOGANEI VIỆT NAM

Mô tả:
DA Koganei Việt Nam, DAB Koganei Việt Nam,SA Koganei Việt Nam, DAD Koganei, DABL Koganei Việt Nam, DABC Koganei Vietnam DAL Koganei Việt Nam, xi lanh tròn Koganei
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Slim cylinders DA Koganei

02010508

Double acting multi position type

● Φ20 to 40 mm [0.787 to 1.575 in] cylinder bore. Two cylinders can be linked in series and three stop positions can be specified. Stainless steel tubing for high quality and high reliability.

02010509

End keep double acting type

● Φ20 to 63 mm [0.787 to 2.480 in] cylinder bore. A mechanical lock is equipped in the cylinder on the stroke end to keep it from dropping down under its own weight when there is no pressure.

02010510

Double acting block end keep type

● Φ16 to 63 mm [0.630 to 2.480 in] cylinder bore. A mechanical lock is equipped in the cylinder on the stroke end to keep it from dropping down under its own weight when there is no pressure.

02010511

Double acting brake type

● Φ20 to 40 mm [0.787 to 1.575 in] cylinder bore. Cylinder with brake mechanism to maintain intermediate stop and position.

02010512

Double acting pull, push stroke adjustment type

● Φ20 to 40 mm [0.787 to 1.575 in] cylinder bore. Cylinder with stroke limiting stopper. An adjustable type lineup for both pull side and push side.

02010513

Dual stroke double acting pull type

● Φ20 to 40 mm [0.787 to 1.575 in] cylinder bore. Two cylinders can be combined back-to-back for two operation strokes. Stainless steel tubing for high quality and high reliability.

02010514

Low hydraulic pressure: Double acting type

● Φ20 to 63 mm [0.787 to 2.480 in] cylinder bore. Pneumatic-hydraulic converter can be used for simple low-speed operation control of a cylinder operated by low hydraulic pressure.

Part Number

DA20X25      Koganei Việt Nam

DA20X25-A   Xy lanh tròn Koganei Việt Nam

DA20X50       Xi lanh Koganei Việt Nam

DA20X50-A    Slim cylinders DA Koganei 

DA20X75        Đại lý Koganei Việt Nam

DA20X75-A      Nhà phân phối Koganei Việt Nam

DA20X100        Xi lanh khí Koganei

DA20X100-A     Xy lanh khí và tay kẹp Koganei

DA20X125        Koganei pneumatics

DA20X150        Koganei Japan

DA20X150-A

DA20X200

DA25X25

DA25X25-A

DA25X50

DA25X50-A

DA25X100-A

DA25X125

DA25X125-A

DA25X150

DA25X150-A

DA25X200

DA25X200-A

DA25X250

DAB20X25-2

DAB20X25-4

DAB20X50-2

DAB20X50-4

DAB20X75-2

DAB20X75-4

DAB20X100-2

DAB20X125-2

DAB20X200-2

DAB25X25-2

DAB25X50-4

DAB25X75-2

DAB25X75-4

DAB25X100-2

DAB25X100-4

DAB25X125-2

DAB25X125-4

DAB25X150-2

DAB25X200-2

Xy lanh tròn Koganei Việt Nam

DV20X25-11T-4E2-T AC200V

DV20X50-3-4E2-CS3MB2 AC200V

DV20X50-4E2 AC200V

DV20X50-4E2-T AC100V

DV20X50-11T-4E2-T AC100V

DV20X50-11T-4E2-T AC200V

DV20X75-3-4E2-CS3MB2 AC200V

DV20X75-4E2 AC200V

DV20X75-4E2-T AC100V

DV20X75-11T-4E2-T AC100V

DV20X75-11T-4E2-T AC200V

DV20X100-3-4E2-CS3MB2 AC200V

DV20X100-4E2 AC200V

DV20X100-4E2-T AC100V

DV20X100-11T-4E2-T AC100V

DV20X100-11T-4E2-T AC200V

DV20X125-3-4E2-CS3MB2 AC200V

DV20X125-4E2 AC200V

DV20X125-4E2-T AC100V

DV20X125-11T-4E2-T AC100V

DV20X125-11T-4E2-T AC200V

DV20X150-3-4E2-CS3MB2 AC200V

DV20X150-4E2 AC200V

DV20X150-4E2-T AC100V

DV20X150-11T-4E2-T AC100V

DV20X150-11T-4E2-T AC200V

DV20X200-3-4E2-CS3MB2 AC200V

DV20X200-4E2 AC200V

DV20X200-4E2-T AC100V

DV20X200-11T-4E2-T AC100V

DV20X200-11T-4E2-T AC200V

DV20X250-3-4E2-CS3MB2 AC200V

DV20X250-4E2 AC200V

DV20X250-4E2-T AC100V

DV20X250-11T-4E2-T AC100V

DV20X250-11T-4E2-T AC200V

DV20X300-3-4E2-CS3MB2 AC200V

DV20X300-4E2 AC200V

DV20X300-4E2-T AC100V

DV20X300-11T-4E2-T AC100V

DV20X300-11T-4E2-T AC200V

DV25X25-1-4E2 AC200V

DV25X25-1-4E2-ZG530A2 DC24V

DV25X25-3-CS3MB1 AC200V

DV25X25-4E2 AC100V

DV25X25-4E2 AC200V

DV25X25-4E2-CS3MA2 AC100V

DV25X25-4E2 DC24V

DV25X25-4E2-T AC100V

DV25X25-4E2-T AC200V

DV25X25-4E2-T-CS3MA2 DC24V

DV25X25-4SE2-T AC100V

DV25X25-11T-4E2 AC200V

DV25X25-11T-4E2-CS3MA2 DC24V

DV25X25-11T-4E2-CS3MB2 DC24V

DV25X25-11T-4E2-CS4MA1 AC100V

DV25X25-11T-4E2-T AC200V

DV25X25-11T-4E2-ZG530A2 DC24V

DV25X25-11T-T-CS3MA1 AC200V

DV25X25-11T-Y-4E2-T AC100V

DA20X[250,​300]

DA20X[250,​300]-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]

DA20X[250,​300]-NCU

DA20X[250,​300]-NCU-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]

DA25X[250,​300]

DA25X[250,​300]-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]

DA25X[250,​300]-NCU

DA25X[250,​300]-NCU-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]

DA32X[250,​300]

DA32X[250,​300]-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]

DA32X[250,​300]-NCU

DA32X[250,​300]-NCU-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]

DA40X[250,​300]

DA40X[250,​300]-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]

DA40X[250,​300]-NCU

DA40X[250,​300]-NCU-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]

DA50X[250,​300]

DA50X[250,​300]-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]

DA50X[250,​300]-NCU

DA50X[250,​300]-NCU-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]

DA63X[250,​300]

DA63X[250,​300]-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]

DA63X[250,​300]-NCU

DA63X[250,​300]-NCU-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]

DAB16X[250,​300]-[2,​4]

DAB16X[250,​300]-NCU-[2,​4]

DAB20X[250,​300]-[2,​4]

DAB20X[250,​300]-NCU-[2,​4]

DAB25X[250,​300]-[2,​4]

DAB25X[250,​300]-NCU-[2,​4]

DAB32X[250,​300]-[2,​4]

DAB32X[250,​300]-NCU-[2,​4]

DAB40X[250,​300]-[2,​4]

DAB40X[250,​300]-NCU-[2,​4]

DAB50X[250,​300]-[2,​4]

DAB50X[250,​300]-NCU-[2,​4]

DAB63X[250,​300]-[2,​4]

DAB63X[250,​300]-NCU-[2,​4]

DABC[16,​20,​25,​32,​40]X[250,​300]-[2,​4]

DABK16X[250,​300]-[HL,​RL]-[2,​4]

DABK16X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]-[2,​4]

DABK20X[250,​300]-[HL,​RL]-[2,​4]

DABK20X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]-[2,​4]

DABK25X[250,​300]-[HL,​RL]-[2,​4]

DABK25X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]-[2,​4]

DABK32X[250,​300]-[HL,​RL]-[2,​4]

DABK32X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]-[2,​4]

DABK40X[250,​300]-[HL,​RL]-[2,​4]

DABK40X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]-[2,​4]

DABK50X[250,​300]-[HL,​RL]-[2,​4]

DABK50X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]-[2,​4]

DABK63X[250,​300]-[HL,​RL]-[2,​4]

DABK63X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]-[2,​4]

DABL20X[25,​50,​75,​100,​125,​150]-[2,​4]

DABL25X[25,​50,​75,​100,​125,​150]-[2,​4]

DABL32X[25,​50,​75,​100,​125,​150]-[2,​4]

DABL40X[25,​50,​75,​100,​125,​150]-[2,​4]

DABL50X[25,​50,​75,​100,​125,​150]-[2,​4]

DABL63X[25,​50,​75,​100,​125,​150]-[2,​4]

DAC[20,​25,​32,​40]X[250,​300]

DAC[20,​25,​32,​40]X[250,​300]-[1,​3,​8E]

DAC[20,​25,​32,​40]X[250,​300]-NCU

DAC[20,​25,​32,​40]X[250,​300]-NCU-[1,​3,​8E]

DAD20X[250,​300]

DAD20X[250,​300]-NCU

DAD25X[250,​300]

DAD25X[250,​300]-NCU

DAD32X[250,​300]

DAD32X[250,​300]-NCU

DAD40X[250,​300]

DAD40X[250,​300]-NCU

DAD50X[250,​300]

DAD50X[250,​300]-NCU

DAD63X[250,​300]

DAD63X[250,​300]-NCU

DAE[20,​25,​32,​40]X[250,​300]

DAE[20,​25,​32,​40]X[250,​300]-NCU

DAF[20,​25,​32,​40]X[250,​300]

DAK20X[250,​300]-[HL,​RL]

DAK20X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]

DAK25X[250,​300]-[HL,​RL]

DAK25X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]

DAK32X[250,​300]-[HL,​RL]

DAK32X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]

DAK40X[250,​300]-[HL,​RL]

DAK40X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]

DAK50X[250,​300]-[HL,​RL]

DAK50X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]

DAK63X[250,​300]-[HL,​RL]

DAK63X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]

DAL20X[25,​50,​75,​100,​125,​150]

DAL25X[25,​50,​75,​100,​125,​150]

DAL32X[25,​50,​75,​100,​125,​150]

DAL40X[25,​50,​75,​100,​125,​150]

DAL50X[25,​50,​75,​100,​125,​150]

DAL63X[25,​50,​75,​100,​125,​150]

DAN20X[250,​300]

DAN25X[250,​300]

DAN32X[250,​300]

DAN40X[250,​300]

DAN50X[250,​300]

DAN63X[250,​300]

DAP[20,​25,​32,​40]X[250,​300]

DAP[20,​25,​32,​40]X[250,​300]-NCU

DAR[20,​25,​32,​40]X[250,​300]

DAT[20,​25,​32,​40]X[25,​50,​75,​100,​150]X[0,​25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]

DAW[20,​25,​32,​40]X[25,​50,​75,​100,​150]X[0,​25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]

DAY20X40

DAY25X25-3

DAY25X50-3

DAY25X75-3

DAY25X100-3

DAY25X125-3

DAY25X150-3

DAY25X200-3

DAY32X100-CS4MA2

DV20X25-3-4E2-CS3MB2 AC200V

DV20X25-4E2 AC200V

DV20X25-4E2-T AC100V

DV20X25-11T-4E2-T AC100V

XY LANH TRÒN DAC KOGANEI VIỆT NAM

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh sách Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  193
 • Tuần này:
  5065
 • Tháng trước:
  9551
 • Tất cả:
  2077185
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tăng Minh Phát

 1. VPĐD: Số 1, Đường số 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 2. Nhân viên kinh doanh: Trung ( Mr.Trung)

 3. Email:  sale18@tmpvietnam.com        Tel:  0914.981.967

 4. VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 5. Website: gianhangtudonghoa.com

Chính Sách Mua Hàng

 

   Giao hàng miễn phí.

   Làm việc các ngày trong tuần.

   Thanh toán linh động.

    Bảo hành 12 tháng.

Bản đồ

 

Công ty Tăng Minh Phát

 

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top