Đại lý hãng SPOHN + BURKHARDT Việt Nam

Mô tả:
Đại lý Spohn burkhardt, đại lý Spohn Việt Nam, tay cầm điều khiển Spohn Burkhardt, Tay trang Spohn, Joystick Spohn Burkhardt, Nhà phân phối Cần điều khiển cẩu trục Spohn Burkhardt
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Công ty Tăng Minh Phát chuyên cung cấp các sản phẩm về Cần gạt điều khiển, vô lăng, ghế điều khiển, Công tắc... hãng SPOHN BURKHARDT 

Spohn Burkhardt chuyên cung cấp các thiết bị và giải pháp cho điều khiển cần cẩu, cẩu trục, sản xuất xe..

Ứng dụng trong các ngành công nghiệp như: Cảng, sản xuất thép, sản xuất xi măng, SX ô tô, sx xe cẩu, cơ khí chế tạo…

Sản phẩm thế mạnh của Spohn Burkhardt

Joysticks

Cần chỉnh hướng ST0 Spohn Burkhardt

Joysticks ST1 Spohn Burkhardt

Cần lái ST4 Spohn Burkhardt

Cần lái M0 Spohn Burkhardt

Cần điều khiển VCS0 Spohn Burkhardt

Joysticks VNS0 Spohn Burkhardt

Cần điều khiển NNS0 Spohn Burkhardt

Cần chỉnh hướng CS1 Spohn Burkhardt

Cần điều khiển NS3 Spohn Burkhardt

Cần chỉnh hướng HS2 Spohn Burkhardt

Cần lái  JMS3 Spohn Burkhardt

Cần lái VNS2 Spohn Burkhardt

Cần lái  NS0-SFA Spohn Burkhardt

Cần điều khiển NS2KA Spohn Burkhardt

 

 

Trạm điều khiển (Control Stations)

 

Control Stations SV0G Spohn Burkhardt

Trạm điều khiển SV1C Spohn Burkhardt

Trạm điều khiển FS Spohn Burkhardt

Trạm điều khiển FSMMD Spohn Burkhardt

 

On deck control stations pillars

 

Trạm điều khiển Od22 Spohn Burkhardt

Trạm điều khiển OdS Spohn Burkhardt

Trạm điều khiển Od2 Spohn Burkhardt

 

Switches

 

FBS

NS00

NS20

NW

 

Tay cầm điều khiển

 

UGA

UGN

G25, G9

G50

KG40, KG50

G41

G44

G45

G42

G43

G21

G51

M054

G27

G27-V

G22

G22-V

G20

G41-H

G46-HDV

G4T-WT

G40

G13

G1

G2

G45-Z

G47-Z

G22-ZV

KG56-IKZ

G13-Z

Trạm điều khiển di động

T-011

IDV-CS065

T-56

T-022

 

Bảng điều khiển di động

 

H-011

HV-HBV

HD

 

Bàn đạp dừng khẩn cấp

 

SF

FST/FSTS

FPS/FPW

SFM

Một số code sản phẩm của hãng:

STT Loại sản phẩm Code & Specification
1 joysticks

ST0

Cần gạt tay Spohn Burkhardt 

2

ST1

Cần điều khiển Spohn Burkhardt

3

ST4

Đại lý Spohn burkhardt việt nam

4

M0

Cần gạt Spohn + Burkhardt

5

VCS0

Cần gạt tay 1 trục

6

VNS0

Cần điều khiển gạt tay Spohn 

7

NNS0

Gạt điều khiển Spohn Burkhardt

8

CS1

Đại lý hãng Spohn Burkhardt Việt Nam

9

NS3

Cần gạt Spohn + Burkhardt

10

HS2

Cần điều khiển Spohn Burkhardt

11

JMS3

Cần gạt tay Spohn Burkhardt 

12

VNS2

Đại lý hãng Spohn Burkhardt Việt Nam

13

Mini Steering Wheel

Cần điều khiển gạt tay Spohn 

14

NS0-SFA

Joystick spohn burkhardt

15

NS2KA

Cần gạt tay 1 trục

16

Control stations

SV0G

Ghế ngồi điều khiển Spohn + Burkhardt

17

SV1C

Vô lăng điều khiển Spohn burkhardt

18

FS

Trạm điều khiển

19

FSMMD

Spohn + Burkhardt

20

Multifunctional Armrests

Control stations Spohn + Burkhardt

21

Resistors

Wire wound resistor

Tủ điện trở Spohn burkhardt

22

Steel grid resistor

Resistors Spohn Burkhardt

23

Cast iron resistor

Hãng Spohn Burkhardt Việt Nam

24

Special resistors

Đại lý hãng Spohn burkhardt tại Việt Nam

25 Product innovations
Multifunctional armrest
26
The new handle G50
27
Face lift for joysticks
VNS0 and VCS0
28
Construction cranes
VCS0
29
VNS0
30
NNS0
31
NS3
32
HS2
33
SV0G
34
Multifunctional armrest
35
K
36
A
37
R
38
Innovation
39
Wire wound resistor
40
Steel grid resistor
41
Cast iron resistor
42
SF
43
T-011
44
T-56
45
T-022
53
Multifunctional armrest
54
K
55
A
56
R
57
Innovation
58
SF
59
FST/FSTS
60
FPS/FPW
61
SFM
62
T-011
63
T-56
64
Ships/Harbors
ST0
65
ST1
66
ST4
67
VCS0
68
VNS0
69
NNS0
70
NS3
71
HS2
72
JMS3
73
Mini Steering Wheel
74
NS0-SFA
75
NS2KA
76
NS00
77
NS20
78
SV1C
79
FSMMD

Spohn + Burkhardt: Vietnam NS0GG
Spohn + Burkhardt: Vietnam Hai đòn bẩy ổ NS2GG
Spohn + Burkhardt: Vietnam Drive-brake switch FBS
Spohn + Burkhardt: Vietnam Drive-brake switch VNS0 with CANBus
Spohn + Burkhardt: Vietnam Drive-brake switch ST0
Spohn + Burkhardt: Vietnam Transmitter DG0
Spohn + Burkhardt: Vietnam Potentiometer and attachments
Spohn + Burkhardt: Vietnam Programmable optoelectronical absolute encoder OER
Spohn + Burkhardt: Vietnam Programmable optoelectronical absolute encoder OGRPP
Spohn + Burkhardt: Vietnam Optoelectronical absolute encoder OGF
Spohn + Burkhardt: Vietnam Programmable absolute encoder MER
Spohn + Burkhardt: Vietnam Optoelectronical absolute encoder OGP
Spohn + Burkhardt: Vietnam Operator console FSMMD-SHN
Spohn + Burkhardt: Vietnam Operator console FSAL
Spohn + Burkhardt: Vietnam Custom made operator consoles
Spohn + Burkhardt: Vietnam Operator console SV0G
Spohn + Burkhardt: Vietnam Operator consoles SV0B, SV0BK
Spohn + Burkhardt Vietnam Console units NS0P, NS0P

 

 

 

MODEL 

Manufac

Joystick
NS3G08AKVR - PB203C-L

Spohn Burkhardt

Joystick
Drawing : SS10259
VCS0 96 11 AK E-U R G41 SS10259
*as Kom. #2146412.1.3*

Đại lý Spobu tại Việt Nam

Joystick
Drawing : SS10259
VCS0 96 11 AK E-U R G41 SS10259

Tay gạt điều khiển hãng Spohn Burkhardt Việt Nam

Joystick
VCS0 96 14 AK V-U R G41 3D0 3D0

Đại diện Spohn Burkhardt

Joystick
VCS0 96 14 AK E-U R G41 40

nhà phân phối spobu tại Việt Nam

Joystick
Drawing : SS6955-5L
K VCS0 72 11 AK V-U R G41 T SS6955-5L

Spohn + Burkhardt Việt Nam

Joystick
Drawing : SS6955-5R
K VCS0 72 11 AK E-N R G41 SS6955-5R

nhà cung cấp sản phẩm Spohn Burkhardt tại Việt Nam

Joystick
NS3G08AKER - PB203C-R

 

spobu việt nam

V041N ( 47177 ) 

Joystick Controllers
Order Code: VCS0 9614 ER AK

Joystick spobu vietnam

Joystick Controllers
Order Code: VCS0 9614 ER AK HDU

Spohn Burkhardt

S+B Joystick
NS3G-PB203C-L

Đại lý Spobu tại Việt Nam

S+B Joystick
NS3G-PB203C-R

Tay gạt điều khiển hãng Spohn Burkhardt Việt Nam

S+B Encoder
OEL8G

Đại diện Spohn Burkhardt

VCS0 96 14 AK VR Z 50.50
Like Kom Nr: 2035891.1.1

nhà phân phối spobu tại Việt Nam

VCS0 96 14 AK ER Z 50
Like Kom Nr: 2035891.2.1

Spohn + Burkhardt Việt Nam

Joystick - VCS0 96 14 AK VR Z 50.50
- Like Kom Nr: 2035891.1.4

nhà cung cấp sản phẩm Spohn Burkhardt tại Việt Nam

Joystick - VCS0 96 14 AK ER Z 50
- Like Kom Nr: 2035891.2.2

spobu việt nam

Joystick - VNS0 4 FN ER IPZ
- DWG: M01-11TH072 -03 11/07

Joystick - VNS0 44 EAR IPZ
- DWG: M01-11TH072-02 11/07

Joystick spobu vietnam

Joystick - VNS0 4 EAR IPZ
- DWG: 06SH042-02 07/03

Spohn Burkhardt

Joystick - VNS0 4 AR IPZ
- DWG: 06SH042-01 07/03

Đại lý Spobu tại Việt Nam

Joystick - VNS0 44 EA 08/04
- DWG No: M01-08WR041-02

Tay gạt điều khiển hãng Spohn Burkhardt Việt Nam

S+B Joystick
ST4-Y-E-R-Z-BD1010

Đại diện Spohn Burkhardt

S+B Joystick
VNSO 22 FN 18 KK VR Z 5P0 5P0 without potentiometer/encoder

nhà phân phối spobu tại Việt Nam

S+B Joystick (Right side)
VNS2 22 FU 28 AK VR 5P0. 5P0 + PQ55. PQ55

Spohn + Burkhardt Việt Nam

S+B Joystick (Left side)
VNS2 22 FN 28 AK ER 5P0 + PQ55

nhà cung cấp sản phẩm Spohn Burkhardt tại Việt Nam

Option 1: S+B Joystick
VCS0 96 14 AK E-U R G41 30
Like Kom Nr.: 2094114.10

spobu việt nam

Option 2: S+B Joystick
VCS0 96 14 AK E-U R G41 40

S+B Joystick
NS3-PB203C-L
Like Kom Nr.: 2083447.1.2

Joystick spobu vietnam

S+B Joystick
NS3G08AKER – PB203C – R
Like Kom Nr.: 2083447-1

Spohn Burkhardt

Spohn + Burkhardt NS0 Contact Block
NS03 for Circuit 40

Đại lý Spobu tại Việt Nam

S+B Joystick
CS1G11AKVR + UGD – CS1 – A16
Like Kom Nr.: 2084914.1.9

Tay gạt điều khiển hãng Spohn Burkhardt Việt Nam

S+B Joystick
GMON 6 ER 20

Đại diện Spohn Burkhardt

GM0N 6 VR 20.20

nhà phân phối spobu tại Việt Nam

S+B Encoder
OGF 6B

Spohn + Burkhardt Việt Nam

S+B Encoder
OGF 6B
ID: 13556

nhà cung cấp sản phẩm Spohn Burkhardt tại Việt Nam

S+B Joystick
VCS0 72 14 KK VR HD VU Z 40.40

spobu việt nam

S+B Joystick
SM0N6KVRHD20.10

S + B Encoder OGF 6B

Joystick spobu vietnam

S+B Encoder
OER8G-1

Standard Joystick
VCSO 72 14 KK VR HDVUZ 40 40
without potentiometer/encoder

VNSO 22 18 KK EAR 9P1 9P1
2 Pcs: Encoder OER8G (OEGR8G)

VNSO 2 FN 18 AK ER 9P1
1 Pc: Encoder OER8G (OEGR8G)

VNSO 22 FU 18 VR 9P1 9P1 + 2*OER8B-1
VNS0 22 18 FU VR 9P1.9P1 + 2xOER8B-1

NS3-PB203A-L
Like Kom Nr: 2100413.1

Spohn + Burkhardt Việt Nam

VNSO 44 18 AK FX EAR G41 50.50

VNSO 4 18 AK FY AR G41 50

spobu việt nam

VNSO 2 18 AK FY AR G41 9P1 + OER8G-1

VNSO 22 18 AK FX EAR G41 9P1 9P1 + 2*OER8G-1

Joystick spobu vietnam

VNSO 3 FN 18 AK ER 5 (VNSO 4 FN 18 AK ER 5)
Like Kom Nr 2130583.1

Tăng Minh Phát là đại lý Spohn Burkhardt tại Việt Nam

Chứng nhận của hãng 

Ngoài ra, TMP còn cung cấp các thiết bị tự động hóa nhập khẩu từ các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn như: Beckhoff, Conch, Cemb, ECDI, AT2E, Euroswitch, FSG, Hirose, Matsushima, Koganei, IBA-AG, CEIA, Nireco, Ohkura, Mark-10, Brooks, Teclock, Wise, Labom, Burkert, Young Tech, EMT, Riels, Gemu, Gastron, Intorq....

Đại lý hãng SPOHN + BURKHARDT Việt Nam

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh sách Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  4
 • Hôm nay:
  3663
 • Tuần này:
  4614
 • Tháng trước:
  9100
 • Tất cả:
  2076734
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tăng Minh Phát

 1. VPĐD: Số 1, Đường số 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 2. Nhân viên kinh doanh: Trung ( Mr.Trung)

 3. Email:  sale18@tmpvietnam.com        Tel:  0914.981.967

 4. VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 5. Website: gianhangtudonghoa.com

Chính Sách Mua Hàng

 

   Giao hàng miễn phí.

   Làm việc các ngày trong tuần.

   Thanh toán linh động.

    Bảo hành 12 tháng.

Bản đồ

 

Công ty Tăng Minh Phát

 

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top