CYLINDER KHÍ CDA KOGANEI VIỆT NAM

Mô tả:
Xi lanh vuông koganei, koganei việt nam, jig c cylinder, cda xi lanh koganei, đại lý koganei việt nam, CDA12X5-B kogaei, CDA12X10 việt nam, cylinder koganei, xi lanh khí koganei
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Cylinder Koganei Việt Nam

Công ty Tăng Minh Phát là đại lý hãng Koganei tại Việt Nam

Những sản phẩm của xi lanh vuông CDA Koganei

CDA12X5-B cylinder koganei việt nam

CDA12X10 xy lanh koganei 

CDA12X10-B đại lý koganei việt nam

CDA12X15 xi lanh vuông koganei

CDA12X15-B xi lanh koganei việt nam

CDA12X20

CDA12X25 nhà phân phối koganei

CDA12X25-B xi lanh khí và tay kẹp koganei

CDA12X30

CDA12X30-B

CDA16X15 koganei pneumatics

CDA16X20-B

CDA16X25-B

CDA20X5

CDA20X5-B

CDA20X10-B

CDA20X15

CDA20X15-B

CDA20X25-B

CDA20X30-B

CDA20X40

CDA20X40-B

CDAS12X5-B

CDAS12X10-B

CDAS12X20-B

CDAS12X25

CDAS12X30

CDAS16X15

CDAS16X15-B

CDAS16X20-B

CDAS16X25

CDAS16X25-B

CDAS16X30

CDAS20X5

CDAS20X5-B

CDAS20X10

CDAS20X10-B

CDAS20X20

CDAS20X20-B

CDAS20X25

CDAS20X25-B

CDAS20X30

CDAS20X30-B

CDAS20X35

CDAS20X40-B

Jig cylinder C series Koganei Việt Nam

KOGANEI

MRCH10X55
Air Cylinder

KOGANEI

BDAS10X15
Air Cylinder

KOGANEI

BDAS6X10
Air Cylinder

KOGANEI

CDAS50X10
Air Cylinder

KOGANEI

CDAS63X10
Air Cylinder

KOGANEI

CDAS40X10
Air Cylinder

KOGANEI

CDAS63X30
Air Cylinder

KOGANEI

SGDAQ20X60
Air Cylinder

KOGANEI

JDAF40X20-B
Air Cylinder

Koganei

Air Vavle
Order Code: 300-4E2-03-T/AC100V

Koganei

Air Vavle
Order Code: 300-4E1-T/AC100V

KOGANEI

375A
Air Valve

KOGANEI

501A
Air Valve

CDAFT[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]X[0,​5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​55,​60,​65,​70,​75,​80,​85,​90,​95]

CDAFW[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]

CDAT[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]X[0,​5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​55,​60,​65,​70,​75,​80,​85,​90,​95]

CDATS[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]X[0,​5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​55,​60,​65,​70,​75,​80,​85,​90,​95]

CDAW[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]

CDAWS[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]

CSAFT[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40]X[0,​5,​10,​15,​20,​25,​30]

CSAFW[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40]

CSAT[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40]X[0,​5,​10,​15,​20,​25,​30]

CSATS[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40]X[0,​5,​10,​15,​20,​25,​30]

CSAW[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40]

CSAWS[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40]

CTAFW[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40]

CTAW[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40]

CTAWS[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40]X[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40]

KOG1CBDA-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-NULLD-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-NULLD-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE101A-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE101A-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE101B-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE101B-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE102A-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE102A-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE102B-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE102B-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE135A-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE135A-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE135B-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE135B-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE155A-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE155A-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE155B-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE155B-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE175A-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE175A-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE175B-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE175B-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE175G-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE175G-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE201A-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE201A-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE201B-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE201B-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE202A-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE202A-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE202B-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE202B-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE235A-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE235A-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE235B-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE235B-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE255A-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE255A-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE255B-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE255B-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE275A-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE275A-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE275B-[1,​2,​3]

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE275B-NULLE

KOG1CBDAS-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]-[B,​NULLA]-[G,​NULLB]-[1,​3,​7,​NULLC]-ZE275G-[1,​2,​3]


 

 

CYLINDER KHÍ CDA KOGANEI VIỆT NAM

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh sách Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  1
 • Hôm nay:
  350
 • Tuần này:
  350
 • Tháng trước:
  8993
 • Tất cả:
  1734072
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tăng Minh Phát

 1. VPĐD: Số 1, Đường số 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 2. Nhân viên kinh doanh: Trung ( Mr.Trung)

 3. Email:  sale18@tmpvietnam.com        Tel:  0971.439.727

 4. VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 5. Website: gianhangtudonghoa.com

Chính Sách Mua Hàng

 

   Giao hàng miễn phí.

   Làm việc các ngày trong tuần.

   Thanh toán linh động.

    Bảo hành 12 tháng.

Bản đồ

 

Công ty Tăng Minh Phát

 

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top