Cảm biến tiệm cận Balluff BES0185

Mô tả:
Đại lý Balluff Việt Nam, BES04WK Cảm biến tiệm cận Balluff, BES02K2 inductive sensors Balluff Việt Nam, BES M18EL-PSH50A-S04G , BES M12ML-NSC20B-S04G-002 Balluff Việt Nam, BES04AN Cảm biến Balluff
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

BES018H Inductive Sensor Balluff Việt Nam

Cảm biến tiệm cận Balluff rất lý tưởng để phát hiện vật thể trong các khu vực kim loại. Chúng được bảo vệ chống đoản mạch và hoạt động mà không cần tiếp xúc, giúp chúng không bị mài mòn và rất bền với bụi bẩn và ô nhiễm. Các cảm biến có sẵn trong các cấu hình từ kích thước vuông 3 mm Ø đến 80 × 80 mm.
 

BES03J9 BES 516-300-S166-S49-00,2
BES0181 BES 516-300-S166-S49-01,5
BES0181 BES 516-300-S166-S49-01,5
BES0182 BES 516-300-S170-02
BES0182 BES 516-300-S170-02
BES 516-300-S170-03 
BES0183 BES 516-300-S170-05
BES0183 BES 516-300-S170-05
BES0183 BES 516-300-S170-05
BES0184 BES 516-300-S170-S49
BES0184 BES 516-300-S170-S49
BES0184 BES 516-300-S170-S49
BES0185 BES 516-300-S180-02
BES0185 BES 516-300-S180-02
BES 516-300-S180-03
BES0186 BES 516-300-S180-PU-06
BES0186 BES 516-300-S180-PU-06
BES0186 BES 516-300-S180-PU-06
BES0187 BES 516-300-S180-S49
BES 516-300-S180-S49
BES0187 BES 516-300-S180-S49
BES 516-300-S202-00,3-S4
BES0188 BES 516-300-S202-00,3-S4
BES0188 BES 516-300-S202-00,3-S4
BES0189 BES 516-300-S202-02
BES0189 BES 516-300-S202-02
BES 516-300-S202-03
BES018A BES 516-300-S202-PU-05
BES018A BES 516-300-S202-PU-05
BES018A BES 516-300-S202-PU-05 Industrial Networking Balluff
BES018C BES 516-300-S202-S49
BES 516-300-S202-S49
BES018C BES 516-300-S202-S49
BES018C BES 516-300-S202-S49
BES018E BES 516-300-S254-02
BES018E BES 516-300-S254-02
 Balluff Đức BES 516-300-S254-03
BES018F BES 516-300-S254-S49 Inductive sensors balluff
BES018F BES 516-300-S254-S49
BES018F BES 516-300-S254-S49
BES 516-300-S264-PU-05
Sensor Balluff Việt Nam BES 516-300-S264-S49
BES018H BES 516-300-S264-S49
BES018H BES 516-300-S264-S49
BES018J BES 516-300-S272-S49
BES018J BES 516-300-S272-S49
BES018J BES 516-300-S272-S49
BES 516-300-S273-S49
BES 516-300-S314-C-10
BES018K BES 516-300-S319-02
BES018L BES 516-3005-FO-X-PU-05
BES 516-3013-EO-C-03
BES 516-3013-EO-C-05
BES 516-3013-EO-C-PU-03
BES018M BES 516-3013-EO-C-PU-03
BES018N BES 516-3013-EO-C-PU-05
BES 516-3013-EO-C-PU-05
BES018P BES 516-3019-BO-C-02
BES018R BES 516-3019-BO-C-03
BES018T BES 516-3019-BO-C-05
BES 516-327-BO-C-15
BES01E6 BES 516-327-BO-C-PU-02
BES01E7 BES 516-327-BO-C-PU-05
BES01E8 BES 516-327-BO-C-PU-15
BES01E9 BES 516-327-BO-C-S4-00,5
BES 516-327-G-BO-C-PU-03
BES01EA BES 516-327-G-S4-C
BES01EC BES 516-327-G-S4-H
BES 516-327-S 4-YL
BES 516-327-S1-C
BES01EE BES 516-327-S4-C
BES 516-329-AO-C-PU-05
BES 516-329-BO-C-00,4-SA99
BES01EF BES 516-329-BO-C-02
BES01EH BES 516-329-BO-C-03
BES 516-329-BO-C-03-SA99
BES01EJ BES 516-329-BO-C-05
BES01EK BES 516-329-BO-C-PU-03
BES01EL BES 516-329-BO-C-PU-05
BES01EN BES 516-329-S4-C
BES 516-331-AO-X-PU-05
BES01EP BES 516-335-AO-X-PU-05
BES01ER BES 516-340-H2-L
BES01ET BES 516-340-H2-Y
BES01EU BES 516-341-H2-Y
BES01EW BES 516-341-H2-Y-S4
BES 516-343-EO-C-02
BES01EY BES 516-343-EO-C-02
BES01EZ BES 516-343-EO-C-03
BES 516-343-EO-C-03
BES 516-343-EO-C-05
BES01F0 BES 516-343-EO-C-05
BES01F1 BES 516-343-EO-C-PU-02
BES01F2 BES 516-343-EO-C-PU-03
BES 516-343-EO-C-PU-03
BES01F3 BES 516-343-EO-C-PU-05
BES01F3 BES 516-343-EO-C-PU-05
BES 516-343-EO-C-S4-00,2
BES 516-343-EO-C-S49-00,2
BES01F4 BES 516-343-EO-C-S49-00,3
BES 516-343-S4-C
BES01F5 BES 516-343-S49-C
BES01F5 BES 516-343-S49-C
BES 516-343-S49-C
BES 516-344-H2-L
BES01ZK BES 516-344-H2-Y
BES 516-344-L
BES01F6 BES 516-345-MO-C-00,2
BES01F7 BES 516-345-MO-C-03
BES 516-345-MO-C-03
BES01F7 BES 516-345-MO-C-03
BES01F8 BES 516-345-MO-C-05
BES 516-345-MO-C-PU-03
BES01F9 BES 516-345-MO-C-PU-05
BES01FA BES 516-346-H2-C-S9
BES 516-346-H2-L
BES01FC BES 516-346-H2-Y
BES01FC BES 516-346-H2-Y
BES01FE BES 516-346-H2-Y-S4
BES01FE BES 516-346-H2-Y-S4
BES01FF BES 516-346-H2-Y-S49
BES 516-346-HO-Y-S 49
BES01FH BES 516-347-MO-C-02
BES01FJ BES 516-347-MO-C-03
BES01FJ BES 516-347-MO-C-03
BES01FK BES 516-347-MO-C-05
BES01FK BES 516-347-MO-C-05
BES 516-347-MO-C-06
BES01FL BES 516-347-MO-C-PU-03
BES01FM BES 516-347-MO-C-PU-05
BES01FN BES 516-347-MO-C-S4-00,2
BES01FP BES 516-347-MO-C-S4-00,5
BES01FR BES 516-347-MO-C-S49
BES01FR BES 516-347-MO-C-S49
BES01FT BES 516-347-MO-C-S49-00,2
BES01FT BES 516-347-MO-C-S49-00,2
BES 516-348-AO-X-PU-05
BES01FU BES 516-355-BO-C-03
BES01FW BES 516-355-BO-C-05
BES01FY BES 516-355-BO-C-PU-03
BES01FZ BES 516-355-BO-C-PU-05
BES01H0 BES 516-355-S4-C
BES 516-356-AO-C-PU-05
BES01H1 BES 516-356-BO-C-02
BES01H2 BES 516-356-BO-C-03
BES 516-356-BO-C-03-SA99
BES01H3 BES 516-356-BO-C-05
BES 516-356-BO-C-05-SA99
BES 516-356-BO-C-06
BES01H4 BES 516-356-BO-C-PU-03
BES01H5 BES 516-356-BO-C-PU-05
BES01H6 BES 516-356-S4-C
BES01H6 BES 516-356-S4-C
BES01H6 BES 516-356-S4-C
BES 516-356-S4-C-SA99
BES01H7 BES 516-357-BO-C-02
BES01H8 BES 516-357-BO-C-03
BES 516-357-BO-C-03-SA99
BES01H9 BES 516-357-BO-C-05
BES01HA BES 516-357-BO-C-06
BES01HC BES 516-357-BO-C-PU-03
BES04EJ BES 516-357-BO-C-PU-05
BES01HE BES 516-357-S4-C
BES 516-359-AO-C-PU-05
BES01HF BES 516-359-BO-C-02
BES01HH BES 516-359-BO-C-03
BES01HJ BES 516-359-BO-C-PU-03
BES01HK BES 516-359-BO-C-PU-05
BES01HL BES 516-359-S4-C
BES 516-360-AO-C-PU-05
BES01HN BES 516-360-BO-C-03
BES01HP BES 516-360-BO-C-05
BES01HT BES 516-360-BO-C-PU-03
BES01HU BES 516-360-BO-C-PU-05
BES04FJ BES 516-360-BO-C-PU-10
BES01HW BES 516-360-G-S4-H
BES01HW BES 516-360-G-S4-H
BES 516-360-S 1-C
BES 516-360-S 4-H
BES01HY BES 516-360-S4-C
BES03AW BES 516-360-S4-L
BES01HZ BES 516-361-BO-C-02
BES01J0 BES 516-361-BO-C-03
BES01J1 BES 516-361-BO-C-05
BES 516-361-BO-C-10
BES01J2 BES 516-361-BO-C-12
BES01J3 BES 516-361-BO-C-15
BES 516-361-BO-C-20
BES 516-361-BO-C-PU-05
BES01J5 BES 516-361-S4-C
BES01J6 BES 516-362-BO-C-02
BES01J7 BES 516-362-BO-C-03
BES01J8 BES 516-362-BO-C-05
BES01J9 BES 516-362-BO-C-PU-05
BES01JA BES 516-362-BO-C-PU-15
BES01JC BES 516-362-G-S4-H
BES01JC BES 516-362-G-S4-H
BES01JE BES 516-362-S4-C
BES01JF BES 516-362-S4-H
BES 516-362-S4-L
BES01JH BES 516-363-AO-C-PU-05
BES01JJ BES 516-363-BO-C-02
BES01JK BES 516-363-BO-C-03
BES01MR BES 517-351-NO-C-S49-00,32
BES 517-351-NO-L-03
BES 517-351-SA1-C
BES01MU BES 517-352-N1-C
BES01MW BES 517-352-N2-C
BES 517-352-N3-L
BES01MY BES 517-352-NO-C-02
BES01MZ BES 517-352-NO-C-03
BES01N0 BES 517-352-NO-C-05
BES04Y1 BES 517-352-NO-C-S49-00,2
BES 517-398-N1-C
BES01N1 BES 517-398-N1-C
BES01N2 BES 517-398-N2-C
BES 517-398-N2-C
BES01N3 BES 517-398-NO-C-01
BES01N4 BES 517-398-NO-C-02
BES01N5 BES 517-398-NO-C-03
BES01N6 BES 517-398-NO-C-05
BES01N8 BES 517-398-NO-C-PU-03
BES01N9 BES 517-398-NO-C-PU-05
BES04F0 BES 517-398-NO-C-PU-10
BES01NA BES 517-398-NO-C-S49-00,2
BES 517-398-NO-L-03
BES03AU BES 517-398-NO-L-PU-03
BES01NC BES 517-399-N1-C
BES 517-399-N1-L
BES01NE BES 517-399-N2-C
BES 517-399-N3-L
BES01NF BES 517-399-NO-C-02
BES01NH BES 517-399-NO-C-03
BES01NJ BES 517-399-NO-C-05
BES 517-399-NO-C-PU-03
BES01NK BES 517-399-NO-C-PU-03
BES01NL BES 517-399-NO-C-PU-05
BES 517-399-NO-C-PU-05
BES01NM BES 517-399-NO-C-S49-00,2
BES043C BES G03EC-PSC06B-BP02
BES03U5 BES G04EB-PSD08B-BP02
BES03U6 BES G04EB-PSD15B-BP02
BES G04ED1-PSC15B-S26G
BES01NN BES G06EB-PSC20B-EP01-GS04
BES01NP BES G06EF-PSC40F-S49G
BES01NP BES G06EF-PSC40F-S49G
BES01NR BES G06MI-NSC40B-S49G
BES01NT BES G06MI-PSC40B-S49G
BES01NU BES G08EG-PSC15B-BP02
BES01NW BES G08EG-PSC15B-BP03
BES01NY BES G08EG-PSC15B-BV02
BES G08EG-PSC15B-BV02
BES01NZ BES G08EG-PSC15B-BV03
BES012T BES G08EG-PSC15B-BV05
BES012T BES G08EG-PSC15B-BV05
BES04PP BES G11EG-PSC80F-S04G-L50
BES M05EE-PSC15B-S26G
BES0315 BES M05EG-NSC08B-BP00,2-GS49
BES03YZ BES M05EG-POC08B-BP00,2-GS49
BES03JM BES M05EG-PSC08B-BP00,2-GS49
BES M05EG-PSC08B-BP00,2-GS49
BES03UR BES M05EG-PSC08B-BP01,2-GS49
BES03H6 BES M05EG-PSC08B-BP02
BES M05EG-PSC08B-BP02
BES M08 KMAT
BES01P2 BES M08ED-NSC25F-S04G
BES01P3 BES M08ED-PSC25F-S04G
BES01P4 BES M08EE-PSH15B-EP01,5-GS04
BES01P4 BES M08EE-PSH15B-EP01,5-GS04
BES03TU BES M08EF-PSC20B-BP00,3-GS49
BES01P5 BES M08EG-NSC25F-S04G
BES01P6 BES M08EG-POC25F-S04G
BES01P7 BES M08EG-PSC15B-S49G
BES01P8 BES M08EG-PSC25F-S04G
BES01P9 BES M08EG1-PSC40F-S04G
BES01P9 BES M08EG1-PSC40F-S04G
BES01PA BES M08EH-NOC15B-S04G
BES01PC BES M08EH-NSC15B-S04G
BES01PE BES M08EH-POC15B-S04G
BES01PE BES M08EH-POC15B-S04G
BES M08EH-PSC15B-S04G
BES01PF BES M08EH-PSC15B-S04G
BES01PF BES M08EH-PSC15B-S04G
BES01PH BES M08EH-PSC20B-S04G
BES01PH BES M08EH-PSC20B-S04G
BES M08EL-NOC15B-BV03-002
BES M08EL-NSC15B-BV03-002
BES M08EL-NSC15B-S04G-002
BES M08EL-NSC25F-BV03-002
BES M08EL-NSC25F-S04G-002
BES M08EL-POC15B-BV05-002
BES M08EL-PSC15B-BV03-002
BES M08EL-PSC15B-BV05-002
BES M08EL-PSC15B-S04G-002
BES M08EL-PSC25F-BV03-002
BES M08EL-PSC25F-S04G-002
BES M08MH-PSC40B-BP00,2-GS04-507
BES02PU BES M08MH1-PSC20B-S04G-101
BES02PW BES M08MH1-PSC30B-S04G-101
BES03TF BES M08MI-NOC20B-BV02
BES03TJ BES M08MI-NOC20B-S49G
BES M08MI-NSC15B-BP03/CN
BES M08MI-NSC15B-BP05/CN
BES M08MI-NSC15B-BV02/CN
BES M08MI-NSC15B-BV03/CN
BES M08MI-NSC15B-BV05/CN
BES01ZR BES M08MI-NSC40B-BP00,2-GS04
BES01ZT BES M08MI-NSC40B-S49G
BES01ZU BES M08MI-PSC40B-BP00,2-GS04
BES01ZU BES M08MI-PSC40B-BP00,2-GS04
BES003R BES M08MI-PSC40B-BP00,3-GS49
BES024U BES M08MI-PSC40B-BP00,5-GS04
BES01ZW BES M08MI-PSC40B-S49G
BES042P BES M12EC-POC20B-S49G
BES01PJ BES M12EG-PSC70F-S04G
BES01PJ BES M12EG-PSC70F-S04G
BES01PK BES M12EG-PSC80F-BP03
BES01PL BES M12EG-PSC80F-BP10
BES01PM BES M12EG-PSC80F-BV03
BES01PN BES M12EG-PSC80F-S04G
BES01PN BES M12EG-PSC80F-S04G
BES M12EL-NSC40B-S04G
BES M12EL-NSC40B-S04G-005
BES M12EL-POC40B-S04G
BES01PP BES M12EL-PSC20B-S04G-M01
BES M12EL-PSC20B-S04G-M01
BES01PP BES M12EL-PSC20B-S04G-M01
BES Q08ZC-POC20B-BP06
BES Q08ZC-POC20B-BP06
BES01TA BES Q08ZC-POC20B-BV02
BES01TA BES Q08ZC-POC20B-BV02
BES01TC BES Q08ZC-POC20B-BV03
BES01TC BES Q08ZC-POC20B-BV03
BES Q08ZC-POC20B-BV03
BES Q08ZC-POC20B-BV03
BES01TE BES Q08ZC-POC20B-BV06
BES01TE BES Q08ZC-POC20B-BV06
BES Q08ZC-POC20B-BV06
BES Q08ZC-POC20B-S 49-00,37
BES Q08ZC-POC20B-S49G
BES01TF BES Q08ZC-POC20B-S49G
BES Q08ZC-POC20B-S49G
BES01TF BES Q08ZC-POC20B-S49G
BES01TH BES Q08ZC-POC30B-S49G
BES01TJ BES Q08ZC-PSC15B-BZ00,05-T50
BES01TJ BES Q08ZC-PSC15B-BZ00,05-T50
BES01TK BES Q08ZC-PSC20B-BP00,32-GS49
BES01TK BES Q08ZC-PSC20B-BP00,32-GS49
BES01TM BES Q08ZC-PSC20B-BP00,5-GS49
BES01TM BES Q08ZC-PSC20B-BP00,5-GS49
BES01TN BES Q08ZC-PSC20B-BP02
BES01TN BES Q08ZC-PSC20B-BP02
BES01TP BES Q08ZC-PSC20B-BP03
BES01TP BES Q08ZC-PSC20B-BP03
BES Q08ZC-PSC20B-BP03
BES01TR BES Q08ZC-PSC20B-BP05
BES Q08ZC-PSC20B-BP05
BES01TR BES Q08ZC-PSC20B-BP05
BES01TT BES Q08ZC-PSC20B-BP06
BES Q08ZC-PSC20B-BP06
BES01TT BES Q08ZC-PSC20B-BP06
BES046L BES Q08ZC-PSC20B-BP10
BES Q08ZC-PSC20B-BV00,14-502
BES01TU BES Q08ZC-PSC20B-BV00,14-502
BES01TU BES Q08ZC-PSC20B-BV00,14-502
BES01TW BES Q08ZC-PSC20B-BV00,47-501
BES Q08ZC-PSC20B-BV00,47-501
BES01TW BES Q08ZC-PSC20B-BV00,47-501
BES01TY BES Q08ZC-PSC20B-BV01,5
BES01TY BES Q08ZC-PSC20B-BV01,5
BES Q08ZC-PSC20B-BV01,5
BES01TY BES Q08ZC-PSC20B-BV01,5
BES01TZ BES Q08ZC-PSC20B-BV02
BES01TZ BES Q08ZC-PSC20B-BV02
BES Q08ZC-PSC20B-BV03
BES01U0 BES Q08ZC-PSC20B-BV03
BES01U0 BES Q08ZC-PSC20B-BV03
BES01U1 BES Q08ZC-PSC20B-BV06
BES Q08ZC-PSC20B-BV06
BES Q08ZC-PSC20B-BV06
BES01U1 BES Q08ZC-PSC20B-BV06
BES Q08ZC-PSC20B-S 49-00,32
BES Q08ZC-PSC20B-S 49-00,32
BES01U2 BES Q08ZC-PSC20B-S49G
BES Q08ZC-PSC20B-S49G
BES01U2 BES Q08ZC-PSC20B-S49G
BES Q08ZC-PSC20B-S49G
BES Q08ZC-PSC20B-S49G
BES01U3 BES Q08ZC-PSC25B-S49G
BES01U3 BES Q08ZC-PSC25B-S49G
BES01U4 BES Q08ZC-PSC30B-S49G
BES01U5 BES Q08ZE-NOC20B-BP03
BES01U5 BES Q08ZE-NOC20B-BP03
BES01U5 BES Q08ZE-NOC20B-BP03
BES Q08ZE-NOC20B-S49G
BES01U6 BES Q08ZE-NOC20B-S49G
BES01U6 BES Q08ZE-NOC20B-S49G
BES01U7 BES Q08ZE-NSC20B-BP02
BES01U7 BES Q08ZE-NSC20B-BP02
BES Q08ZE-NSC20B-BP03
BES01U8 BES Q08ZE-NSC20B-BP03
BES01U8 BES Q08ZE-NSC20B-BP03
BES01U8 BES Q08ZE-NSC20B-BP03
BES Q08ZE-NSC20B-BP06
BES01U9 BES Q08ZE-NSC20B-BP06
BES01U9 BES Q08ZE-NSC20B-BP06
BES01U9 BES Q08ZE-NSC20B-BP06
BES01UA BES Q08ZE-NSC20B-BV02
BES01UA BES Q08ZE-NSC20B-BV02
BES01UC BES Q08ZE-NSC20B-S49G
BES01UC BES Q08ZE-NSC20B-S49G
BES01UC BES Q08ZE-NSC20B-S49G
BES01UE BES Q08ZE-POC20B-BP02
BES01UE BES Q08ZE-POC20B-BP02
BES01UF BES Q08ZE-POC20B-BP03
BES01UF BES Q08ZE-POC20B-BP03
BES Q08ZE-POC20B-BP03
BES01UH BES Q08ZE-POC20B-BV02
BES01UH BES Q08ZE-POC20B-BV02
BES Q08ZE-POC20B-BV06
BES01UJ BES Q08ZE-POC20B-BV06
BES01UJ BES Q08ZE-POC20B-BV06
BES Q08ZE-POC20B-S49G
BES01UK BES Q08ZE-POC20B-S49G
BES01UK BES Q08ZE-POC20B-S49G
BES01UL BES Q08ZE-PSC20B-BP00,5-GS04
BES01UL BES Q08ZE-PSC20B-BP00,5-GS04
BES01UM BES Q08ZE-PSC20B-BP02
BES01UM BES Q08ZE-PSC20B-BP02
BES Q08ZE-PSC20B-BP03
BES01UN BES Q08ZE-PSC20B-BP03
BES Q08ZE-PSC20B-BP03
BES01UN BES Q08ZE-PSC20B-BP03
BES03AZ BES Q08ZE-PSC20B-BP03-003
BES Q08ZE-PSC20B-BP03-003
BES03AZ BES Q08ZE-PSC20B-BP03-003
BES01UP BES Q08ZE-PSC20B-BP06
BES Q08ZE-PSC20B-BP06
BES01UP BES Q08ZE-PSC20B-BP06
BES Q08ZE-PSC20B-BP06
BES01UR BES Q08ZE-PSC20B-BV02
BES01UR BES Q08ZE-PSC20B-BV02
BES Q08ZE-PSC20B-BV03
BES01UT BES Q08ZE-PSC20B-BV03
BES01UT BES Q08ZE-PSC20B-BV03
BES Q08ZE-PSC20B-BV03
BES01UU BES Q08ZE-PSC20B-BV06
BES Q08ZE-PSC20B-BV06
BES01UU BES Q08ZE-PSC20B-BV06
BES01UW BES Q08ZE-PSC20B-S49G
BES Q08ZE-PSC20B-S49G
BES01UW BES Q08ZE-PSC20B-S49G
BES01UY BES Q08ZE-PSC25B-S49G
BES01UY BES Q08ZE-PSC25B-S49G
BES03Z2 BES R01ZC-NAC50B-BP02
BES01W0 BES R01ZC-NAC70B-BP05
BES01W0 BES R01ZC-NAC70B-BP05
BES01W1 BES R01ZC-NSC70B-BP00.2-GS49
BES01W2 BES R01ZC-PAC70B-BP00.2-GS04
BES01W2 BES R01ZC-PAC70B-BP00.2-GS04
BES01W3 BES R01ZC-PAC70B-BP00.5-GS04
BES01W3 BES R01ZC-PAC70B-BP00.5-GS04
BES03ZU BES R01ZC-PAC70B-BP01.5-GS04
BES03ZU BES R01ZC-PAC70B-BP01.5-GS04
BES01W4 BES R01ZC-PAC70B-BP03
BES01W4 BES R01ZC-PAC70B-BP03
BES049M BES R01ZC-PAC80B-BP01,5-GS04
BES049M BES R01ZC-PAC80B-BP01,5-GS04
BES04AZ BES R01ZC-PAC80B-BP01-GS04
BES01W5 BES R01ZC-PSC50A-BX03
BES0469 BES R01ZC-PSC50B-BX00,25-GS04-V
BES046A BES R01ZC-PSC50B-BX00,35-GS04-V
BES01W6 BES R01ZC-PSC50B-BX00.2-GS04-V
BES01W6 BES R01ZC-PSC50B-BX00.2-GS04-V
BES0462 BES R01ZC-PSC50B-BX00.22-GS04-V
BES0460 BES R01ZC-PSC50B-BX00.32-GS04-V
BES01W8 BES R01ZC-PSC50B-BX00.5-GS04-V
BES01WA BES R01ZC-PSC50B-BX01-GS04-V
BES01WC BES R01ZC-PSC50B-BX03-V
BES048L BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-108
BES048J BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-V02
BES048J BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-V02
BES048K BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W05
BES048N BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13
BES0493 BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS49-V02
BES0493 BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS49-V02
BES048T BES R01ZC-PSC50B-BZ00,25-GS04-V02
BES048R BES R01ZC-PSC50B-BZ00,35-GS04-V02
BES048W BES R01ZC-PSC50B-BZ00,5-GS04-V02
BES048W BES R01ZC-PSC50B-BZ00,5-GS04-V02
BES04RT BES R01ZC-PSC50B-BZ00,5-GS49-V02
BES049A BES R01ZC-PSC50B-BZ01-GS04-V02
BES049A BES R01ZC-PSC50B-BZ01-GS04-V02
BES0481 BES R01ZC-PSC50B-BZ03-V02
BES0481 BES R01ZC-PSC50B-BZ03-V02
BES0483 BES R01ZC-PSC50B-BZ05-W05
BES02PT BES R01ZC-PSC70B-BP00.2-GS04-101
BES02PT BES R01ZC-PSC70B-BP00.2-GS04-101
BES01WE BES R01ZC-PSC70B-BP00.2-GS49
BES01WF BES R01ZC-PSC70B-BP00.3-GS49
BES01WF BES R01ZC-PSC70B-BP00.3-GS49
BES01WH BES R01ZC-PSC70B-BP00.5-GS49
BES01WJ BES R01ZC-PSC70B-BP00.7-GS49
BES02PM BES R01ZC-PSC70B-BX00.2-GS04-101
BES02PL BES R01ZC-PSC70B-BX05-101
BES048Y BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108

Cảm biến tiệm cận BES048J

 • Chịu áp suất đến 500 bar
 • Chịu nhiệt độ cao lên đến 120 ° C
 • Thích hợp để sử dụng trong các khu vực chống cháy nổ
 • Kích thước tổng thể từ M5 đến M18
 • Cấu hình ngắn và dài
 • Có và không có điểm dừng cố định
BES01JL BES 516-363-BO-C-05
BES01JM BES 516-363-BO-C-PU-03
BES01JN BES 516-363-S4-C
BES01JP BES 516-366-BO-C-02
Đại lý Balluff BES 516-366-BO-C-03
BES01JR BES 516-366-BO-C-05
BES01JT BES 516-366-BO-C-PU-05 Balluff
BES01JU BES 516-366-S4-C
BES 516-367-AO-C-PU-05
Balluff Việt Nam BES 516-367-BO-C-05
BES 516-367-BO-C-PU-05 Cảm biến giới hạn hành trình Balluff
BES01JW BES 516-367-S4-C
BES01JY BES 516-368-EO-C-03
BES01JY BES 516-368-EO-C-03
BES01JZ BES 516-368-EO-C-05 Cảm biến giới hạn
BES01JZ BES 516-368-EO-C-05
Cảm biến tiệm cận Balluff BES 516-368-EO-C-PU-03
BES01K0 BES 516-368-EO-C-PU-03 Công tắc Balluff
BES 516-368-EO-C-PU-05
BES01K1 BES 516-368-EO-C-PU-05
BES 516-369-EO-C-02 Cảm biến hành trình
BES0319 BES 516-369-EO-C-03
BES 516-369-EO-C-05
Cảm biến Balluff BES 516-369-EO-C-PU-02
BES 516-369-EO-C-PU-03
BES 516-369-EO-C-PU-05 limit switch Balluff
BES 516-370-AO-C-PU-05
BES01K2 Cảm biến cơ Balluff BES 516-370-BO-C-02
BES01K3 BES 516-370-BO-C-03
BES01K4 BES 516-370-BO-C-05
BES043E Balluff BES 516-370-BO-C-PU-03
BES01K5 BES 516-370-BO-C-PU-05
BES01K6 Nhà phân phối Balluff BES 516-370-S4-C
BES 516-370-S4-H
BES01K7 BES 516-371-EO-C-02
BES01K7 BES 516-371-EO-C-02
BES01K8 BES 516-371-EO-C-03
BES01K8 BES 516-371-EO-C-03
BES 516-371-EO-C-05
BES01K9 BES 516-371-EO-C-05
BES01KA BES 516-371-EO-C-PU-02
BES01KA BES 516-371-EO-C-PU-02
BES 516-371-EO-C-PU-03
BES01KC BES 516-371-EO-C-PU-03
BES01KE BES 516-371-EO-C-PU-05
BES01KE BES 516-371-EO-C-PU-05
BES 516-371-EO-C-S49-00,5
BES01KF BES 516-371-EO-C-S49-00,5
BES01KF BES 516-371-EO-C-S49-00,5
BES01KH BES 516-371-G-S49-C
BES01KH BES 516-371-G-S49-C
BES 516-371-G-S49-C
BES 516-371-S49-C
BES01KJ BES 516-371-S49-C
BES01KJ BES 516-371-S49-C
BES 516-371-SA 10-05
BES 516-371-SA 10-PU-05
BES 516-371-SA 10-S4-00,3
BES 516-371-SA 10-S49-00,3
BES 516-371-SA 13-PU-00,5
BES 516-371-SA 13-PU-02
BES 516-371-SA 13-PU-06
BES01KK BES 516-371-SA10-02
BES01KK BES 516-371-SA10-02
BES 516-371-SA10-02
BES 516-371-SA10-03
BES01KL BES 516-371-SA10-05
BES01KM BES 516-371-SA10-PU-02
BES 516-371-SA10-PU-02
BES01KN BES 516-371-SA10-PU-03
BES01KN BES 516-371-SA10-PU-03
BES01KN BES 516-371-SA10-PU-03
BES01KP BES 516-371-SA10-PU-05
BES01KP BES 516-371-SA10-PU-05
BES01KR BES 516-371-SA10-S4-00,3
BES01KR BES 516-371-SA10-S4-00,3
BES04YJ BES 516-371-SA10-S49-00,2
BES01KT BES 516-371-SA10-S49-00,3
BES04TH BES 516-371-SA10-S49-00,7
BES04TJ BES 516-371-SA10-S49-01,2
BES01KU BES 516-371-SA13-PU-00,5
BES01KU BES 516-371-SA13-PU-00,5 Cảm biến Balluff
BES01KW BES 516-371-SA13-PU-02
BES01KW BES 516-371-SA13-PU-02
BES01KY BES 516-371-SA13-PU-06
BES01KZ BES 516-371-SA13-S49-01,5
BES01L0 BES 516-371-SA19-PU-02
BES01L1 BES 516-372-EO-C-02
BES01L2 BES 516-372-EO-C-03
BES01L2 BES 516-372-EO-C-03
BES 516-372-EO-C-05
BES01L3 BES 516-372-EO-C-05
BES01L4 BES 516-372-EO-C-PU-05
BES01L4 BES 516-372-EO-C-PU-05
BES01L5 BES 516-372-SA1-02
BES01L6 BES 516-372-SA1-03
BES01L7 BES 516-375-BO-C-02
BES01L8 BES 516-375-BO-C-PU-03
BES01LA BES 516-375-S4-C
BES01LC BES 516-377-EO-C-02
BES01LC BES 516-377-EO-C-02
BES01LE BES 516-377-EO-C-03
BES01LE BES 516-377-EO-C-03
BES01LE BES 516-377-EO-C-03
BES 516-377-EO-C-05
BES01LF BES 516-377-EO-C-05
BES 516-377-EO-C-PU-02
BES01LH BES 516-377-EO-C-PU-02
BES01LJ BES 516-377-EO-C-PU-03
BES 516-377-EO-C-PU-03
BES 516-377-EO-C-PU-05
BES01LK BES 516-377-EO-C-PU-05
BES01LL BES 516-377-EO-C-PU-10
BES01LL BES 516-377-EO-C-PU-10
BES 516-377-EO-C-S49-00,2
BES01LM BES 516-377-EO-C-S49-00,2
BES01LN BES 516-377-EO-C-S49-00,3
BES01LP BES 516-377-G-S49-C
BES 516-377-S4-C
BES01LR BES 516-377-S49-C
BES 516-377-S49-C
BES01LR BES 516-377-S49-C
BES01LT BES 516-378-EO-C-02
BES01LT BES 516-378-EO-C-02
BES01LU BES 516-378-EO-C-03
BES 516-378-EO-C-03
BES 516-378-EO-C-05
BES01LW BES 516-378-EO-C-05
BES 516-378-EO-C-PU-03
BES01LY BES 516-378-EO-C-PU-05
BES01LY BES 516-378-EO-C-PU-05
BES 516-378-S4-C
BES01LZ BES 516-378-S49-C
BES01LZ BES 516-378-S49-C
BES01M0 BES 516-383-EO-C-02
BES 516-383-EO-C-02
BES01M1 BES 516-383-EO-C-03
BES01M1 BES 516-383-EO-C-03
BES01M1 BES 516-383-EO-C-03
BES01M2 BES 516-383-EO-C-05
BES01M2 BES 516-383-EO-C-05
BES 516-383-EO-C-PU-02
BES01M3 BES 516-383-EO-C-PU-02
BES 516-383-EO-C-PU-03
BES01M4 BES 516-383-EO-C-PU-03
BES01M5 BES 516-383-EO-C-PU-05
BES 516-383-EO-C-PU-05
BES 516-383-S4-C
BES01M6 BES 516-383-S49-C
BES01M6 BES 516-383-S49-C
BES 516-383-S49-C
BES 516-383-SA 5-S 49-C
BES01M7 BES 516-384-EO-C-02
BES01M7 BES 516-384-EO-C-02
BES01M8 BES 516-384-EO-C-03
BES01M8 BES 516-384-EO-C-03
BES 516-384-EO-C-05
BES01M9 BES 516-384-EO-C-05
BES 516-384-EO-C-PU-05
BES01MA BES 516-384-EO-C-S49-00.2
BES 516-384-S4-C
BES 516-396-EO-C-03
BES01MC BES 516-396-EO-C-03
BES 516-396-EO-C-05
BES01ME BES 516-396-EO-C-05
BES 516-396-EO-C-PU-05
BES01MF BES 516-396-EO-C-PU-05
BES 516-397-EO-C-05
BES01MH BES 516-397-EO-C-05
BES01MH BES 516-397-EO-C-05
BES 517-132-U3-H-SA99
BES 517-3034-M1-Y-05
BES 517-3034-M1-Y-06
BES 517-3034-M1-Y-PU-05
BES 517-3035-M1-Y-05
BES 517-345-M1-Y-03
BES 517-345-M1-Y-05
BES 517-345-M1-Y-PU-05
BES 517-347-M1-Y-03
BES 517-347-M1-Y-05
BES 517-347-M1-Y-10
BES 517-347-M1-Y-PU-03
BES 517-347-M1-Y-PU-05
BES 517-347-M1-Y-S 49
BES01MJ BES 517-351-N1-C
BES01MK BES 517-351-N2-C
BES01ML BES 517-351-NO-C-02
BES01MM BES 517-351-NO-C-03
BES01MN BES 517-351-NO-C-05
BES01MP BES 517-351-NO-C-PU-03
BES01MT BES 517-351-NO-C-S49-00,2

BES M12EL-PSC40B-BP03
BES M12EL-PSC40B-S04G
BES M12EL-PSC40B-S04G-005
BES M12EL-PSD20B-BX03-R
BES04WA BES M12MD-NOC20B-BP05-003
BES04EK BES M12MD-PSC40B-BP10-003
BES M12MD-PSC80E-S04G
BES01PW BES M12MD-PSC80E-S04G
BES M12MF-PSC30A-S04G
BES01PZ BES M12MF-PSC30A-S04G
BES04TL BES M12MG-PSC80F-BP05
BES04FR BES M12MG-PSC80F-BV05
BES01ZY BES M12MI-NSH80B-S04G
BES005R BES M12MI-PSC20B-BP03
BES01ZL BES M12MI-PSC20B-S04G-M01
BES01ZL BES M12MI-PSC20B-S04G-M01
BES02K2 BES M12MI-PSC30B-S04G-W01
BES04FM BES M12MI-PSC40B-BP03-112
BES04WJ BES M12MI-PSC40B-BP03-GS04
BES04WK BES M12MI-PSC40B-BP05-GS04
BES01ZM BES M12MI-PSC40B-S04G-M01
BES01ZM BES M12MI-PSC40B-S04G-M01
BES01ZN BES M12MI-PSH80B-S04G
BES01ZN BES M12MI-PSH80B-S04G
BES01ZN BES M12MI-PSH80B-S04G
BES04E2 BES M12MI-PSS40B-S04G-522
BES M12ML-NOC20B-BV02-002
BES M12ML-NOC20B-BV03-002
BES M12ML-NOC40F-BV03-002
BES M12ML-NSC20B-BV03-002
BES M12ML-NSC20B-S04G-002
BES M12ML-NSC40F-S04G-002
BES M12ML-POC20B-BV03-002
BES M12ML-POC40F-BV03-002
BES M12ML-PSC20B-BP03-002
BES M12ML-PSC20B-BV03-002
BES M12ML-PSC20B-BV05-002
BES M12ML-PSC20B-S04G-002
BES M12ML-PSC40F-BV03-002
BES M12ML-PSC40F-BV03-002
BES M12ML-PSC40F-BV05-002
BES M12ML-PSC40F-BV06-002
BES M12ML-PSC40F-BV10-002
BES M12ML-PSC40F-S04G-002
BES M18EI-PSC70B-S04G-M50
BES M18EL-NSC80B-S04G
BES M18EL-NSC80B-S04G-005
BES M18EL-NSH50A-S04G
BES01R0 BES M18EL-POC12E-S04G
BES M18EL-POC80B-S04G
BES M18EL-PSC80B-BP03
BES M18EL-PSC80B-BP05
BES M18EL-PSC80B-S04G
BES M18EL-PSC80B-S04G-005
BES M18EL-PSH12E-S04G
BES01R1 BES M18EL-PSH50A-S04G
BES M18MD-NSC12E-S04G
BES M18MD-NSC12E-S04G
BES M18MD-PSC12E-S04G
BES01R2 BES M18MD-PSC12E-S04G
BES00EP BES M18MD-PSC80B-BP02-003
BES04UE BES M18MD-PSC80B-BP03-003
BES04F1 BES M18MD-PSC80B-BP05-003
BES04F2 BES M18MD-PSC80B-BP10-003
BES04R9 BES M18MD1-PSC12B-S04G-525
BES04YR BES M18MD1-PSC12B-S04G-533
BES M18MF-PSC50A-S04G
BES01R3 BES M18MF-PSC50A-S04G
BES04PW BES M18MG-NSC16F-BV05
BES03T4 BES M18MI-NOC80B-BV02
BES04YA BES M18MI-NSC80B-BV00,5
BES04U5 BES M18MI-POC80B-BV03
BES0200 BES M18MI-PSC50A-S04G-WM01
BES01ZZ BES M18MI-PSC50B-BP00,8-GS04
BES M18MI-PSC50B-BV03
BES04AM BES M18MI1-PSC80B-BP02
BES04AM BES M18MI1-PSC80B-BP02
BES04AN BES M18MI1-PSC80B-BP03
BES04AN BES M18MI1-PSC80B-BP03
BES04AP BES M18MI1-PSC80B-BP05
BES04AP BES M18MI1-PSC80B-BP05
BES0495 BES M18MI2-PAH80B-S04G
BES0496 BES M18MI2-PSC80B-S04G
BES0497 BES M18MI2-PSH80B-S04G
BES0497 BES M18MI2-PSH80B-S04G
BES M18ML-NOC50B-BV03-002
BES M18ML-NOC50B-BV05-002
BES M18ML-NSC50B-BV02-002
BES M18ML-NSC50B-BV03-002
BES M18ML-NSC50B-S04G-002
BES M18ML-NSC80F-BV03-002
BES M18ML-NSC80F-S04G-002
BES M18ML-POC50B-BV03-002
BES M18ML-POC50B-BV05-002
BES M18ML-POC50B-S04G-002
BES M18ML-POC80F-S04G-002
BES M18ML-PSC50B-BV05-002
BES M18ML-PSC50B-S04G-002
BES M18ML-PSC80F-BV03-002
BES M18ML-PSC80F-BV05-002
BES M18ML-PSC80F-BV10-002
BES M18ML-PSC80F-S04G-002
BES M18ML-PSD50B-BX03-R
BES M30MF2-PSC20E-S04G
BES04Y0 BES M30MI-PSC15B-BP05-530
BES M30MI2-PSC15B-S04G
BES M30ML-NSC10B-BV03-002
BES03AN BES M30ML-NSC15F-BV03-002
BES03AT BES M30ML-NSC15F-S04G-002
BES M30ML-PSC10B-BV03-002
BES M30ML-PSC10B-BV05-002
BES03AM BES M30ML-PSC15F-BV03-002
BES03AP BES M30ML-PSC15F-BV05-002
BES03AL BES M30ML-PSC15F-S04G-002
BES01R4 BES P01KC-POC10B-EV03
BES01R4 BES P01KC-POC10B-EV03
BES04PU BES P01KC-PSC10B-EP00,5-GS49
BES01R5 BES P01KC-PSC10B-EV03
BES01R5 BES P01KC-PSC10B-EV03
BES01R6 BES Q05AC-NOC08B-S26G
BES01R7 BES Q05AC-NOC15B-EP02
BES01R8 BES Q05AC-NOC15B-S26G
BES01R9 BES Q05AC-NOC15B-S49G
BES01RA BES Q05AC-NSC08B-S26G
BES01RC BES Q05AC-NSC15B-EP02
BES01RE BES Q05AC-NSC15B-S26G
BES01RF BES Q05AC-NSC15B-S49G
BES01RH BES Q05AC-POC08B-S26G
BES0504 BES Q05AC-POC15B-EP00,3-GS49
BES01RJ BES Q05AC-POC15B-EP02
BES046U BES Q05AC-POC15B-EP05
BES01RK BES Q05AC-POC15B-S26G
BES01RL BES Q05AC-POC15B-S49G
BES01RM BES Q05AC-PSC08B-S26G
BES04FH BES Q05AC-PSC15B-EP00,3-GS04
BES03UW BES Q05AC-PSC15B-EP00,3-GS49
BES01RN BES Q05AC-PSC15B-EP02
BES01RP BES Q05AC-PSC15B-S26G
BES01RR BES Q05AC-PSC15B-S49G
BES01TL BES Q08ZC-NOC20B-BP02
BES01TL BES Q08ZC-NOC20B-BP02
BES Q08ZC-NOC20B-BP03
BES01RT BES Q08ZC-NOC20B-BP06
BES Q08ZC-NOC20B-BP06
BES Q08ZC-NOC20B-BP06
BES01RT BES Q08ZC-NOC20B-BP06
BES01RU BES Q08ZC-NOC20B-BV02
BES01RU BES Q08ZC-NOC20B-BV02
BES Q08ZC-NOC20B-S49G
BES01RW BES Q08ZC-NOC20B-S49G
BES01RW BES Q08ZC-NOC20B-S49G
BES01RY BES Q08ZC-NOC30B-S49G
BES049N BES Q08ZC-NSC20B-BP00,22-510
BES01RZ BES Q08ZC-NSC20B-BP02
BES01RZ BES Q08ZC-NSC20B-BP02
BES Q08ZC-NSC20B-BP03
BES01T0 BES Q08ZC-NSC20B-BP03
BES Q08ZC-NSC20B-BP03
BES01T0 BES Q08ZC-NSC20B-BP03
BES Q08ZC-NSC20B-BP06
BES01T1 BES Q08ZC-NSC20B-BP06
BES01T1 BES Q08ZC-NSC20B-BP06
BES01T2 BES Q08ZC-NSC20B-BV02
BES01T2 BES Q08ZC-NSC20B-BV02
BES Q08ZC-NSC20B-BV05
BES Q08ZC-NSC20B-S49G
BES01T3 BES Q08ZC-NSC20B-S49G
BES Q08ZC-NSC20B-S49G
BES01T3 BES Q08ZC-NSC20B-S49G
BES01T4 BES Q08ZC-NSC30B-S49G
BES01T5 BES Q08ZC-POC15B-BZ00,05-T50
BES01T5 BES Q08ZC-POC15B-BZ00,05-T50
BES01T6 BES Q08ZC-POC20B-BP00,37-GS49
BES01T6 BES Q08ZC-POC20B-BP00,37-GS49
BES01T7 BES Q08ZC-POC20B-BP02
BES01T7 BES Q08ZC-POC20B-BP02
BES01T8 BES Q08ZC-POC20B-BP03
BES Q08ZC-POC20B-BP03
BES01T8 BES Q08ZC-POC20B-BP03
BES01T9 BES Q08ZC-POC20B-BP06
BES01T9 BES Q08ZC-POC20B-BP06

BES R03KC-NSC30B-EP05 Balluff Việt Nam

BES R03KC-NSC30B-EP05 Balluff Việt Nam

BES018U BES 516-3019-BO-C-PU-03
BES018W BES 516-3019-BO-C-PU-05
BES018Y BES 516-3019-S4-C
BES018Z BES 516-3026-BO-C-02
BES0190 BES 516-3026-BO-C-03
BES0191 BES 516-3026-BO-C-05
BES0192 BES 516-3026-BO-C-12
BES0193 BES 516-3026-S4-C
BES 516-3027-S 4-C
BES 516-3027-S4-C
BES0194 BES 516-3028-BO-C-03
BES 516-3028-BO-C-15
BES0195 BES 516-3028-S4-C
BES0196 BES 516-3029-BO-C-02
BES0197 BES 516-3029-BO-C-PU-05
BES0198 BES 516-3029-S4-C
BES0199 BES 516-3030-BO-C-01
BES019A BES 516-3030-BO-C-02
BES019C BES 516-3030-BO-C-03
BES 516-3030-S 4-C
BES019E BES 516-3030-S4-C
BES019F BES 516-3031-BO-C-02
BES 516-3031-BO-C-03
BES019H BES 516-3031-S4-C
BES019J BES 516-3032-BO-C-03
BES019K BES 516-3032-BO-C-05
BES019L BES 516-3033-BO-C-02
BES019M BES 516-3033-BO-C-PU-05
BES019N BES 516-3033-S4-C
BES 516-3040-I02-C-PU-02
BES019P BES 516-3040-I02-C-PU-02
BES019R BES 516-3040-I02-C-PU-05
BES019R BES 516-3040-I02-C-PU-05
BES04UF BES 516-3040-I02-C-RS49-00,25
BES019T BES 516-3040-I02-C-S4-00,3
BES019T BES 516-3040-I02-C-S4-00,3
BES01ZF BES 516-3040-I02-C-S49
BES01ZF BES 516-3040-I02-C-S49
BES019U BES 516-3040-I02-C-S49-00,2
BES019U BES 516-3040-I02-C-S49-00,2
BES04UH BES 516-3040-I02-C-S49-00,25
BES019W BES 516-3040-I02-C-S49-00,3
BES019W BES 516-3040-I02-C-S49-00,3
BES 516-3041-I02-C-02
BES 516-3041-I02-C-05
BES019Y BES 516-3041-I02-C-PU-02
BES019Y BES 516-3041-I02-C-PU-02
BES019Z BES 516-3041-I02-C-PU-05
BES019Z BES 516-3041-I02-C-PU-05
BES 516-3041-I02-C-S 49
BES01A0 BES 516-3041-I02-C-S49
BES 516-3042-I02-C-PU-02
BES01A1 BES 516-3042-I02-C-PU-02
BES01A2 BES 516-3042-I02-C-PU-05
BES01A2 BES 516-3042-I02-C-PU-05
BES01ZH BES 516-3042-I02-C-S49
BES01ZH BES 516-3042-I02-C-S49
BES01A3 BES 516-3043-I02-C-PU-02
BES01A4 BES 516-3043-I02-C-PU-05
BES01A5 BES 516-3043-I02-C-S49
BES 516-309-S1-L
BES01A6 BES 516-324-EO-C-00,12
BES 516-324-EO-C-02
BES01A7 BES 516-324-EO-C-02
BES 516-324-EO-C-03
BES01A8 BES 516-324-EO-C-03
BES01A8 BES 516-324-EO-C-03
BES01A9 BES 516-324-EO-C-05
BES01A9 BES 516-324-EO-C-05
BES01A9 BES 516-324-EO-C-05
BES 516-324-EO-C-10
BES01AA BES 516-324-EO-C-10
BES 516-324-EO-C-PU-02
BES01AC BES 516-324-EO-C-PU-02
BES01AE BES 516-324-EO-C-PU-02-SA97
BES01AF BES 516-324-EO-C-PU-03
BES01AF BES 516-324-EO-C-PU-03
BES 516-324-EO-C-PU-03
BES01AH BES 516-324-EO-C-PU-05
BES01AH BES 516-324-EO-C-PU-05
BES01AH BES 516-324-EO-C-PU-05
BES01AJ BES 516-324-EO-C-PU-10
BES 516-324-EO-C-PU-10
BES 516-324-EO-C-PU-SA97-02
BES01AK BES 516-324-EO-C-S49-00,2
BES01AK BES 516-324-EO-C-S49-00,2
BES01AK BES 516-324-EO-C-S49-00,2
BES01AK BES 516-324-EO-C-S49-00,2
BES01AL BES 516-324-EO-C-S49-00,3
BES04C1 BES 516-324-EO-C-S49-00,6
BES03PA BES 516-324-EO-C-S49-00,8
BES02PP BES 516-324-EO-C-S49-01
BES 516-324-EO-C-S49-01
BES 516-324-EO-L-00,12
BES02RC BES 516-324-EO-L-PU-05
BES 516-324-FO-D-03
BES 516-324-FO-D-05
BES 516-324-FO-D-PU-05
BES01AM BES 516-324-G-EO-C-02
BES01AM BES 516-324-G-EO-C-02
BES01AM BES 516-324-G-EO-C-02
BES01AN BES 516-324-G-EO-C-PU-02
BES 516-324-G-EO-C-PU-02
BES01AN BES 516-324-G-EO-C-PU-02
BES01AP BES 516-324-G-EO-C-PU-03
BES01AP BES 516-324-G-EO-C-PU-03
BES01AP BES 516-324-G-EO-C-PU-03
BES01AR BES 516-324-G-EO-C-PU-05
BES01AR BES 516-324-G-EO-C-PU-05
BES01AR BES 516-324-G-EO-C-PU-05
BES04T8 BES 516-324-G-EO-C-S04-01
BES04U4 BES 516-324-G-EO-C-S4-01
BES 516-324-G-EO-C-S49-01
BES01AT BES 516-324-G-EO-C-S49-01
BES01AT BES 516-324-G-EO-C-S49-01
BES 516-324-G-S 49-C
BES 516-324-G-S4-C
BES01AU BES 516-324-G-S49-C
BES01AU BES 516-324-G-S49-C
BES01AU BES 516-324-G-S49-C
BES 516-324-S4-C
BES 516-324-S4-C-SA99
BES 516-324-S49-C
BES01AW BES 516-324-S49-C
BES01AW BES 516-324-S49-C
BES01AW BES 516-324-S49-C
BES 516-324-SA 37-EO-C-01
BES 516-324-SA42-S4
BES01AY BES 516-325-AO-C-PU-05
BES01AZ BES 516-325-BO-C-02
BES 516-325-BO-C-02-SA99
BES01C0 BES 516-325-BO-C-03
BES01C1 BES 516-325-BO-C-05
BES 516-325-BO-C-05-SA99
BES01C2 BES 516-325-BO-C-07
BES01C3 BES 516-325-BO-C-10
BES 516-325-BO-C-PU-01
BES01C4 BES 516-325-BO-C-PU-03
BES01C5 BES 516-325-BO-C-PU-05
BES01C6 BES 516-325-BO-C-PU-07
BES 516-325-G-S 4-C
BES 516-325-G-S 4-C
BES 516-325-G-S 4-C
BES 516-325-G-S 4-C
BES01C7 BES 516-325-G-S4-C
BES01C7 BES 516-325-G-S4-C
BES03AR BES 516-325-G-S4-L
BES 516-325-G-V-BO-PU-03
BES 516-325-S 4-C
BES01C8 BES 516-325-S4-C
BES01C8 BES 516-325-S4-C
BES01C9 BES 516-325-S4-C-SA97
BES 516-325-S4-C-SA99
BES 516-325-S4-YL
BES01CC BES 516-326-AO-C-PU-05
BES01CE BES 516-326-BO-C-02
BES01CF BES 516-326-BO-C-03
BES01CH BES 516-326-BO-C-05
BES01CJ BES 516-326-BO-C-07
BES01CK BES 516-326-BO-C-PU-03
BES01CL BES 516-326-BO-C-PU-05
BES01CM BES 516-326-BO-C-S4-00,5
BES 516-326-BO-H-PU-05
BES 516-326-DO-Y-PU-03
BES01CN BES 516-326-G-BO-C-PU-02
BES01CP BES 516-326-G-BO-C-PU-03
BES01CR BES 516-326-G-BO-C-PU-05
BES 516-326-G-S 4-C
BES01CT BES 516-326-G-S4-C
BES01CU BES 516-326-G-S4-H
BES 516-326-S1-C
BES01CW BES 516-326-S4-C
BES01CY BES 516-326-S4-C-SA97
BES01CZ BES 516-326-S4-H
BES01E0 BES 516-326-S4-YL
BES 516-326-S5-Z
BES02RA BES 516-326-SA23-03
BES01E1 BES 516-327-AO-C-PU-03
BES01E2 BES 516-327-AO-C-PU-05
BES01E3 BES 516-327-BO-C-02
BES01E4 BES 516-327-BO-C-03
BES01E5 BES 516-327-BO-C-05

Cảm biến tiệm cận Balluff BES0185

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh sách Sản phẩmDanh sách Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  7
 • Hôm nay:
  368
 • Tuần này:
  3160
 • Tháng trước:
  8710
 • Tất cả:
  1399109
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tăng Minh Phát

 1. VPĐD: Số 1, Đường số 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 2. Nhân viên kinh doanh: Hue ( Mr.Hue)

 3. Email:  hue@tmpvietnam.com        Tel:  0917.000.655

 4. VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 5. Website: gianhangtudonghoa.com

Chính Sách Mua Hàng

   Giao hàng miễn phí.

   Làm việc các ngày trong tuần.

   Thanh toán linh động.

    Bảo hành 12 tháng.

Bản đồ

Công ty Tăng Minh Phát

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top